Jag ska förbereda mig genom att läsa Esters bok.
/N