En läsare av bloggen har efterfrågat mer information om hur man praktiserar noachidisk judendom. Detta är mina bästa länkar:

Halacha för noachider: http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf

Praktiserande av noachidisk judendom: http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Om daglig bön: http://www.noahide.com/prayer.htm
Kalender: http://www.noahide.com/calendar.htm

Om högtider: http://www.aish.com/holidays/

Boken ”The Path of the Righteous Gentile” av Chaim Clorfene and Yakov Rogalsky: http://www.moshiach.com/action/morality/

Vissa bud som enligt Bibeln uttryckligen gäller för judar angående högtider, sabbat, kosthållning etc gäller enligt den nedtecknade munliga traditionen inte för noachider (d v s icke judar). Den första länken som är skriven av Rabbi Yoel Schwartz och publicerad av Oklahoma B’nai Noach Society klargör tydligt hur man kan praktisera noachidisk judendom.

/N