Judar vänder sig mot Jerusalem i bön. Jag har tagit för vana att vända mig mot Jerusalem när jag som är noachid ber, för Salomo bad vid invigningen av templet om just detta.

2Ch 6:32 Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta för ditt stora namns och din starka hands och din uträckta arms skull, ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus,
2Ch 6:33 må du då höra det från himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så skall alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus, som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn.

Om vi som är främlingar, inte judar, vänder oss mot tempelplatsen så hör Gud det och alla folk på jorden får lära känna Gud.

Därför ber jag vänd mot Jerusalem.

/N