Nu börjar högtiden Purim med glatt firande av Guds omsorg om det judiska folket i Ruts bok och igenom historien. Vissa anser att Purim är en judisk högtid som noachider inte behöver fira.

Rabbi Swartz tar inte upp firande av Purim för oss noachider i det förslag till noachidisk Halacha som ligger utlagt på Oklahoma B’Nei Noach Society’s sida. (http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf)

Rabinerna på http://www.AskNoah.com föreslår att man som noachid studerar Ruts bok, har ett glatt och firande sinnelag och att man ger till välgörenhet. (http://www.asknoah.org/forums/showthread.php?tid=244)

JAHG-USA Web Site menar att noachider kan praktisera några av de judiska sedvänjorna ex lyssna på läsningen av Esters bok och att man har en särskild måltid.
(http://www.noahide.com/holidays.htm#purim)

Jag läser Rut och ska skänka pengar till en organisation som verkar för en god sak.

/N