Jag var till doktorn idag. I stort har jag levt sunt med ganska sunda kost och motionsvanor, men perfekt är det nog få som lever. Sedan gick jag med en åkomma för länge, utan att få vård.

Tankarna går till undervisning jag lyssnat på om hälsa. Livet är en gåva från Gud. En osund livsstil är ett långsamt sätt att ta livet av sig.
Att leva sunt är ett sätt att få ut så mycket som möjligt av livet men också att sätta betydelsefulla spår till eftervälden. Det hedrar den som ger oss möjlighet att leva, Gud.

Var och en har ett ansvar att leva efter vad vetenskapen anser ger god hälsa. Genom historien har vetenskapen haft olika uppfattningar, men om kunskapen inte hade gått framåt hade vi haft samma livslängd idag som för hundratals år sedan. Jag hedrar Gud, livgivaren, genom att måna om att leva ett hälsosamt liv.

Efter läkarbesöket simmade jag 1,5 kilometer. Idag hade jag bra flyt. Tekniken stämde, konditionen var bra och det var en njutning att leva.

Tack Gud!

/N