De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

De två första lagarna rör relationen mellan Gud och människan. Rabbi Yoel Swarts har skrivit i skriften ”Noahide Commandments” (på http://www.okgns.org Free.html) följande om innebörden av att leva efter de två första noachidiska buden:

”I den kategori av tro på en sann G-d, innehåller de sju buden till
barn efter Noah förbud mot dyrkande av andra gudar och mot
hädelse (vilket inkluderar bekännelse till ateism). Det finns naturligtvis många
bud kopplade till tron på en sann G-d. De innefattar:
(A) Älska G-d
(B) Be till Honom
(C) Tacka Honom för hans generositet
(D) Ha förtroende för Honom
(E) Hedra Honom
(F) Håll Hans namn heligt
(G) Förbud mot skändningen av hans heliga namn
(H) Att avlägsna sig från dem som inte tror på Honom såsom ateister, otrogna
och ogudaktig människor
(I) Har en direkt relation med Honom, inte genom några mellanhänder. Detta är
varför det är förbjudet att be, bland annat, till änglar eller till döda eller någon tidigare levande person, nu levande, eller någon kommande person!” (Min översättning till Svenska).

Rabbi Swarts fortsätter sedan med att i ytterligare detalj förklara olika bud som ingår under varje punkt från (A) till (H). Varje noachidiskt lagbud är alltså en kategori som innefattar många bud på samma tema.

Punkt (I) lämnar Rabbi Swarts utan kommentar! Glömde han den? Det är inte helt säkert.
Han diskuterar punkt (B), att be till Gud och kanske tyckte att det räckte.
En annan förklaring är att på ett antal noachidiska web-sidor påpekas att noachider inte behöver be till Gud! Bara följa de sju lagarna.
Men om man tro på, och har, En Gud (första lagen) och vill hedrar den En-de Guden (andra lagen) då faller det sig naturligt att man vill knyta ann till Gud och umgås med Gud, d v s att be. Älskar man någon, ex en nära anhörig, då vill man umgås och knyta ann till den personen. Varför skulle man avstå från att be, om man får knyta ann till Gud?
Kanske är det därför Rabbi Swartz lämnande punkt (I) utan kommentar. Noachider behöver inte be, men det finns ingen anledning att avstå.

/N

Annonser