Idag var jag ute och promenerade i det sista snöslasket med undervisning av några rabiner i mp-3 spelaren. En liknade Torah vid ett extrakt av Gud. En annan sade att när du lär dig blir det inlärda en del av dig själv, så att lära Torah är att bli ett med Gud!

Då och då stöter jag på uppfattningen att noachider inte bör lära sig Torah, men också tillbakavisande av detta. Som jag uppfattat det är det helt onödigt för noachider att fördjupa sig i bud som gäller enbart för judar exempelvis om kosher och shabbat.

Så läs och studera Bibeln, lär dig mer om praktiserande av de sju noachidiska buden (från den muntliga traditionen). Vi kommer närmare Gud då.

/N