You are currently browsing the monthly archive for april 2009.

En fil som kan rekommenderas: http://www.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/518826/jewish/The-7UP-Obligation.htm

/N

På hebreiska kallas givandet till välgörenhet ”Tzedakah”. Ordet ”Tzedakah” har sin rot i ett ord om har med rättvisa att göra, inte välgörenhet.

När templen (det första och sedan det andra) fanns i Jerusalem, då gick rätt-trogna från hela landet med tionde till templet. Det var tio procent av avkastningen de fått på boskap och odlingar som de tog till templet där det offrades inför Gud och man åt en måltid inför Gud. Tiondet gav även prästerna och leviter uppehälle och det gavs också till de fattiga så de inte behövde svälta. De som hade långt till templet fick sälja tiondet hemma och sedan ta med pengarna till templet i Jerusalem.

Fortfarande idag ger många judar tionde, särskilt observanta ortodoxa. Ofta ger de till sin synagoga, men även till andra former av välgörenhet som kommer fattiga, lidande och nödställda till del, på samma sätt som tiondet på bibelns tid gynnade de nödställda.

På samma sätt som tiondet på bibelns tid var kopplat till offertjänsten i templet anses tionde-givande idag vara ett sätt att få försoning med Gud. En judisk sedvänja, som vissa noachider också praktiserar är att i sitt hem ha en burk där man dagligen ”offrar”.

Deu 12:17 Du får inte inom dina portar äta tionden av din säd, ditt vin och din olja och inte heller det förstfödda av din nötboskap och din småboskap eller något av de löftesoffer som du gett löfte om eller av dina frivilliga offer eller av dina händers bidrag.
Deu 12:18 På den plats som HERREN, din Gud, utväljer skall du äta det inför HERRENS, din Guds, ansikte tillsammans med din son och dotter, din tjänare och tjänarinna och med leviten som bor inom dina portar. Och du skall glädja dig inför HERRENS, din Guds, ansikte över allt vad du har förvärvat.
Deu 12:19 Se till att du inte glömmer bort leviten så länge du lever i ditt land.

Och lite senare står det:

Deu 12:26 Men de heliga gåvor som du vill bära fram, och dina löftesoffer, skall du ta med dig till den plats som HERREN utväljer.
Deu 12:27 Av dina brännoffer skall du offra köttet och blodet på HERRENS, din Guds, altare. Av dina slaktoffer skall blodet gjutas ut på HERRENS, din Guds, altare. Men köttet må du äta.
Deu 12:28 Var noga med att lyda alla dessa bud som jag ger dig, för att det till evig tid må gå dig väl och dina barn efter dig, när du gör det som är gott och rätt i HERRENS, din Guds, ögon.

Att ge tionde är ett bud som är ålagt judar, men som noachider får följa. Välsignelserna det medför och kanske framför allt att det ibland kan ha en försonande funktion gör att gåvor till välgörenhet starkt kan rekommenderas för alla noachider, men utan krav.

Personligen skänker jag mindre summor med viss regelbundenhet. Det är definitivt ett område som jag skulle kunna bli mer observant på.

/N

Jag har varit Noachid i ett år nu. Det har varit lärorikt och utvecklande. Jag trivs med att så sakteliga bli lite mer observant och att be och läsa Bibeln dagligen. Jag har fortfarande massor av spännande saker att lära.

Jag har ett lugn nu som nog kommer av att jag verkligen upplever att min tro hänger ihop. Den är inte alls så motsägelsefull som den var när jag var kristen. Jag hade stött och blött mitt beslut att lämna kristendomen intensivt under ett halvår, men hade läst om judendomen i sex år. Mina svårigheter att få min förra religion att logiskt hålla hade jag levt med minst 15 år. Jag mår gott nu och tackar Gud som har låtit mig hitta judendomen och den noachidiska tron. Jag är oändligt tacksam till Gud.
På vägen sände Gud en person som efter många år av irriterande tvivel fick mig att ta tag i dem, granska bevisen. Han nästan pressade mig att läsa och studera, men vi kom inte fram till samma slutsatser. Det var en jobbig brytningstid för ett år sedan.

Det har varit och är mycket nytt att lära. Det är kul att genom bloggen se att det finns fler noachider i Sverige. Samtidigt är judendomen tacksam att tro på som privatreligiös noachid. Torah finns där att lära av, buden finns där att praktisera och psaltaren finns tillgänglig för bön så ofta man vill (om man inte vill be med egna ord). Jag får mycket religion t om utan en församling eller trosgemenskap.

Mest glad är jag för att jag upplever att jag på ett helt nytt sätt kan knyta ann till Gud och jag känner mig välsignad. Livet känns ännu bättre nu.

Psa 119:30 Sanningens väg har jag valt, dina domslut har jag ställt framför mig.
Psa 119:31 Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte komma på skam, HERRE.
Psa 119:32 Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta.
Psa 119:33 Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet.
Psa 119:34 Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta.
Psa 119:35 Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den.

Amen.

/N

Judiska församlingen i Stockholm har en intressant pdf-fil på hemsidan som heter http://www.jf-stockholm.org/dokument/andra_religioner_steinberg_87.pdf

Det är den första svenskspråkiga skrift jag sett där de nochidiska buden omnämns. Jag återger delar av sidorna 87 och 88.
Där står att Judendomen ”hävdar att varje rättfärdig människa kan emotse belöning som tillkommer rättfärdigheten i denna värld eller nästa. Faktum är att det enligt den stränga traditionalistens synsätt i viss mening är lättare för icke judar än för judar att nå förlossning (om ej med samma säkerhet). Av en icke-jude fordras bara att han uppfyller »de sju budord som föreskrevs för Noaks söner», de principer om fromhet och moral som av de gamla rabbinerna ansågs vara bindande för hela människosläktet. Att avstå från (1) avgudadyrkan, (2) incest och äktenskapsbrott, (3) blodsutgjutelse, (4) missbruk av Guds namn, (5) orättfärdighet och laglöshet, (6) plundring och (7) omänsklighet, t. ex. att skära av en lem på ett levande djur. Därtill kommer att den Talmudiska litteraturen är full av berättelser om hedningar som sägs »ha fått rätt till den kommande världen» genom enstaka handlingar av utomordentlig godhet och redbarhet. Judarna däremot förväntas för sin frälsning åtaga sig att av de 613 budorden i Toran fullgöra vart och ett som gäller dem.
Judendomens beredvillighet att erkänna att andra än judar kan äga andliga förtjänster tillräckliga för frälsning är exempel på en liberalism som är nästan unik i den västliga världens teologi.

Då kanske någon invänder att det finns ju inga perfekta människor, för alla gör ju fel ibland. Visst, men om man ångrar sig, beslutsamt gör bättring och arbetar med sig själv, gottgör personer som kan ha drabbats av den egna synden och uppriktigt ber Gud om förlåtelse, då förlåter Gud människan. Man behöver lita på att man är förlåten när Gud har hörlåtit. Se ex Jona 3:8-10.

Hos 14:2 (14:3) Tag med er ord och vänd åter till HERREN. Säg till honom: ”Förlåt oss alla våra synder och tag nådigt emot oss. Då skall vi prisa dig med våra läppar.
Hos 14:3 (14:4) Assur kan inte rädda oss, vi skall inte mer sitta upp på stridshästar. Vi skall aldrig mer säga: `Vår Gud` till våra händers verk. Ty hos dig finner den faderlöse barmhärtighet.”
Hos 14:4 (14:5) Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem av fri vilja, ty min vrede har vänt sig ifrån dem.

/N

Pesach går mot sitt slut. Jag har inte uppmärksammat detta så mycket. När min dotter och jag åt middag i onsdags, när Pesach började, passade jag på att berätta varför man firar påsk. Hon fick min förklaring om att vi som tror på Israels Gud firar Israels befrielse från slaveriet. I den judiska traditionen berättar man om detta för (bl a) barnen vid påskmåltiden, som kallas seder.

Jag har inte läst på om högtiden på samma sätt som jag brukar (av olika anledningar). Fortfarande har jag ett par dagar på mig detta år.

/N

Jag blev kontaktad av en person som tyckte att vi noachider borde påtala mer och tydligare de brott mot de noachidiska buden som förekommer i samhället. Detta var mitt svar:

Syftet med den här bloggen är inte att komma med ”pekpinnar” om andra personers livsstil. Snarare är syftet att på ett positivt sätt sprida information om de bud som judendomen menar gäller hela mänskligheten och den möjlighet de ger att knyta ann till Hashem och få del av de välsignelser det innebär.
Alla människor/noachider kan arbeta med sig själv och utvecklas så mer av den potential Hashem lagt ner i var och en kan förverkligas. Det gäller för alla att det är bra ju mer observant livsstil man har, men livsstilsförändringar är svåra och tar tid. Det viktiga är att man arbetar med sig själv och lär sig mer om Torah’n. Du känner väll till berättelsen om Jakobs dröm, där han såg en stege upp till Gud? Många använder liknelsen och menar att det viktiga inte är var man befinner sig på stegen, men att det viktiga är att man klättrar upp mot Gud.
Därför skriver jag inte så mycket ”usch och fy” om andras livsstil. Jag delar med mig av det jag lär mig och försöker praktisera i mitt liv.

Shalom
/N

I morgon (i Sverige) inträffar Birkat Hachamah,vilket betyder ”Välsignelsen av solen”. Detta inträffar endast vart 28:e år.

Du kan läsa mer om det här: http://www.judaistik.se/blog1.php/2009/04/05/vad-goer-denna-pesach-annorlunda-birkat-

Den här gången inträffar välsignelsen av solen samtidigt med högtiden Pesach, vilket enligt traditionen var fallet även vid uttåget ur Egypten och året då drottning Ester räddade sitt folk. Vi får se vad det här året kommer att betyda för den judiska historiebeskrivningen. Min förhoppning är att det kännetecnas av fred och tillväxt i hela mellanöstern.

Du kan titta på högtidlighållandet redan idag 7 April klockan 14.00 GMT (vilket bör vara, IDAG TISDAG, klockan 16.00 med Svensk sommartid): http://www.chabad.org/generic_cdo/aid/869476/jewish/Live-Webcasts.htm

/N

Den 8:e till 16:e april pågår den judiska påsken, Pesach. Den firas för att minnas uttåget ur Egypten och befrielsen från slaveriet. För att frigöra det judiska folket från en slav-mentalitet präglad av förtryck befallde Gud att de skulle offra ett lamm, ett djurslag som var en egyptisk gudom. Det judiska folkets befrielse från fysiskt slaveri banade väg den andliga befrielsen när de fick Torahn av Gud via Mose.

Vi moderna människor kan vara ofria av många olika anledningar, av sociala relationsmönster, rigida mentala tankemönster, ekonomiska svårigheter, missbruk mm mm. Pesach är en tid för att bryta gamla osunda mönster och börja skapa nya positiva beteendemönster och vanor.

/N

Jag täcker mitt huvud när jag ber ur Psaltaren. Män som är noachider måste inte täcka sitt huvud när de ber. Noachider behöver inte ens be(!). Judar har kippa när de ber och många har kippan på under dagen. Att be med täckt huvud är en gammal tradition som står om redan i Talmud.

Bön blir inte nödvändigtvis bättre för att man ber med täckt huvud. Tanken är att jag ska be med en medvetenhet om och respekt för Guds makt som är över mig och över mitt huvud. Därför har jag en mössa på mig när jag ber ur Psaltaren.

Man kan köpa en kippa över nätet om man vill. Annars kan man ha någon annan hatt eller mössa som man tycker att man på ett respektfullt sätt kan komma inför Gud med. På http://www.noahide.com/prayer föreslås att man till och med kan ha en baseball keps. Det är nog bra för andra, men jag skulle inte ha baseball keps om jag skulle träffa kungen och därför sätter jag inte på mig baseball-keps när jag ber till Gud.

/N