Jag blev kontaktad av en person som tyckte att vi noachider borde påtala mer och tydligare de brott mot de noachidiska buden som förekommer i samhället. Detta var mitt svar:

Syftet med den här bloggen är inte att komma med ”pekpinnar” om andra personers livsstil. Snarare är syftet att på ett positivt sätt sprida information om de bud som judendomen menar gäller hela mänskligheten och den möjlighet de ger att knyta ann till Hashem och få del av de välsignelser det innebär.
Alla människor/noachider kan arbeta med sig själv och utvecklas så mer av den potential Hashem lagt ner i var och en kan förverkligas. Det gäller för alla att det är bra ju mer observant livsstil man har, men livsstilsförändringar är svåra och tar tid. Det viktiga är att man arbetar med sig själv och lär sig mer om Torah’n. Du känner väll till berättelsen om Jakobs dröm, där han såg en stege upp till Gud? Många använder liknelsen och menar att det viktiga inte är var man befinner sig på stegen, men att det viktiga är att man klättrar upp mot Gud.
Därför skriver jag inte så mycket ”usch och fy” om andras livsstil. Jag delar med mig av det jag lär mig och försöker praktisera i mitt liv.

Shalom
/N