Jag har varit Noachid i ett år nu. Det har varit lärorikt och utvecklande. Jag trivs med att så sakteliga bli lite mer observant och att be och läsa Bibeln dagligen. Jag har fortfarande massor av spännande saker att lära.

Jag har ett lugn nu som nog kommer av att jag verkligen upplever att min tro hänger ihop. Den är inte alls så motsägelsefull som den var när jag var kristen. Jag hade stött och blött mitt beslut att lämna kristendomen intensivt under ett halvår, men hade läst om judendomen i sex år. Mina svårigheter att få min förra religion att logiskt hålla hade jag levt med minst 15 år. Jag mår gott nu och tackar Gud som har låtit mig hitta judendomen och den noachidiska tron. Jag är oändligt tacksam till Gud.
På vägen sände Gud en person som efter många år av irriterande tvivel fick mig att ta tag i dem, granska bevisen. Han nästan pressade mig att läsa och studera, men vi kom inte fram till samma slutsatser. Det var en jobbig brytningstid för ett år sedan.

Det har varit och är mycket nytt att lära. Det är kul att genom bloggen se att det finns fler noachider i Sverige. Samtidigt är judendomen tacksam att tro på som privatreligiös noachid. Torah finns där att lära av, buden finns där att praktisera och psaltaren finns tillgänglig för bön så ofta man vill (om man inte vill be med egna ord). Jag får mycket religion t om utan en församling eller trosgemenskap.

Mest glad är jag för att jag upplever att jag på ett helt nytt sätt kan knyta ann till Gud och jag känner mig välsignad. Livet känns ännu bättre nu.

Psa 119:30 Sanningens väg har jag valt, dina domslut har jag ställt framför mig.
Psa 119:31 Jag håller mig till dina vittnesbörd, låt mig inte komma på skam, HERRE.
Psa 119:32 Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta.
Psa 119:33 Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet.
Psa 119:34 Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta.
Psa 119:35 Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den.

Amen.

/N