I denna veckas parcha (veckans text) fanns bland annat lagar om otillåtna sexuella relationer (3 Mos 18). Sexualitet har jag inte skrivit så mycket om på bloggen, men eftersom ett av de noachidiska buden handlar om just detta passar jag på nu.
De noachidiska buden är egentligen kategorier av bud. Det noachidiska budet om att ha en god sexuell moral innefattar alla bud som handlar om sexualitet.

Den bibliska normen finner man i skapelseberättelsen där den En-de Gud skapade människan till En-het av man och kvinna. Ingen man eller kvinna är med det synsättet ”hel” i sig själv. För att var och en ska kunna vara sig själv, så som man är skapad av Gud, och realisera sin potential behöver man hitta sin andra hälft. Den bibliska normen är äktenskapet mellan man och kvinna. Definitionen på ett äktenskap i Bibeln är att de ”är ett” d v s den fysiska föreningen, men traditioner med ritualer där man ingår äktenskap är bra. Att inför andra ingå äktenskap ger ett allvar och kan stärka parternas ansvarstagande för relationen.
Bibeln ger en bild av att sexualiteten bör riktas gentemot den man är gift med, d v s sin äkta hälft. Därför finns bud om att man inte ska begå äktenskapsbrott (ha sex med andra), ha begär till sin nästas hustru, inte ha incest eller sex med djur. Även homosexualitet bryter mot den norm Bibeln, trots att ingen människa blir skadad eller far illa av renodlad homosexualitet utan promiskuitet. Pornografi innebär att sexualiteten riktas gentemot andra än den man är gift med och porr kan därför exempelvis kopplas till ex budet att inte ha begär till någon annans hustru.
I alla fall i ortodoxa kretsar anser man att manlig onani bör undvikas (med hänvisning till bl a berättelsen om Onan, 1 Mos 38).

Då Bibeln ger bilden av att En människa är en förening av en man och en kvinna, då blir skilsmässor snarast att likna vid en form av amputation. Skilsmässor är tillåtna i judendomen, men de som är gifta uppmanas att verkligen försöka vara gifta ända till dess att äktenskapet har fått ”kallbrand”. Man amputerar inte kroppsdelar innan de börjar ruttna. Amutation sker för att inte hela kroppen ska få kallbrand och dö.

I ortodoxa judiska kretsar förekommer att man väntar med sex till dess man formellt blivit gift medan det i många andra judiska samfund finns ett mer ”avspänt” förhållande till sex innan någon vigselakt (men ingen församling tycker att promiskuöst beteende är bra). Min uppfattning är att noachider bör ha ungefär samma inställning till sexualitet som det som förekommer i judiska sammanhang.

I judendomen finns det föreskrifter för sexuell avhållsamhet kring kvinnans menstuation. Jag har aldrig hört att sådana regler skulle gälla noachider (men många kanske ändå avstår i samband med menstruationen utan några religiösa påbud).

I detta dokument, http://www.jf-stockholm.org/dokument/andra_religioner_steinberg_87.pdf på Judiska församlingen i Stockholm står att det noachidiska budet om sexuellt god moral innebär att inte bryta äktenskap och att inte ägna sig åt incest. Med mitt personliga sätt att se på saken bör förbudet att begå incest och förbudet att vara otrogen eller inleda en relation med en upptagen/gift person vara ett minimum att starta med när man börjar vara noachid.

/N