I föregående veckas parsha läste vi om föreskrifter om olika högtider i 3 Mosebok 23. Kapitlet börjar med att rikta sig till Israeliterna:

Lev 23:1 HERREN talade till Mose. Han sade:
Lev 23:2 Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.

Människor av andra folk är inte ålagda att fira Israels högtider, men… högtider ges av Gud. Vi noachider kan därför inte hitta på egna högtider som Gud inte givit oss. Därför uppmärksammar många noachider de judiska högtiderna och rabiner som skriver för noachider ger ibland förslag på hur det kan vara lämpligt för noachider att fira judiska högtider.

Judendomen tar 3 Mosebok på allvar. På många ställen står att buden och stadgarna är eviga. När det står föreskrifter om högtider som är eviga då betyder det att de för evigt ska firas av Israels folk. Föreskrifterna blir inte gamla, de är inte ”gamla testamentet”! De gäller idag och alltid.

Lev 23:21 Och på just den dagen skall ni utlysa en helig sammankomst, som ni skall hålla. Inget arbete skall ni då utföra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

Att vara noachid innebär inte att gå med i någon ny religion, tvärt om. Det innebär att man tar Bibelns/Tanakhs texter på allvar, vilket judendomen alltid gjort.

/N