I denna veckas parsha finns en passage som är ganska betydelselös för noachider. Ändå är jag otroligt fascinerad av detta. Vad jag talar om är lagarna om sabbatsåret. (Shmitta, 3 Mos 25). Kanske är det den stora förtröstan på Gud som det kräver som fascinerar. Vem vågar lita så på Gud? Men om man tror och vet att Gud finns, att Gud är kärleksfull och att Gud gav dessa bud. Då går de att hålla.
Kanske är dessa bud intressanta för mig för att jag ända sedan barnsben varit intresserad av lantbruk och det som växer. En semester när jag var sex år fick en lantbrukare, bredvid där vi bodde, mig på besök flera timmar varje dag. Jag är en kille från stan och lever idag på att få människor att växa.

Noachider som är lantbrukare behöver inte hålla Shmitta. Jag har aldrig hört om någon noachid som praktiserat detta bud. Ändå är det för mig fascinerande att läsa om hur vissa judiska bönder idag praktiserar Shmitta: http://www.shmittadirectory.com/video/yesodot-E.htm

/N

Lev 25:2 Säg till Israels barn: När ni kommer in i det land som jag ger er, skall landet hålla sabbat åt HERREN.
Lev 25:3 Sex år skall du beså din åker och i sex år beskära din vingård och skörda avkastningen från jorden,
Lev 25:4 men under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en HERRENS sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård.
Lev 25:5 Det som växer upp av spillsäden efter din skörd skall du inte bärga, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte skörda. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet.
Lev 25:6 Vad landets sabbat ändå ger skall ni ha till föda, du själv, din slav och din slavinna, din daglönare och din inneboende, alla som bor hos dig.
Lev 25:7 Din boskap och de vilda djuren i ditt land skall också ha sin föda av all dess avkastning.

Lev 25:18 Ni skall följa mina stadgar, och mina lagar skall ni ta vara på och följa. Ni kommer då att bo trygga i landet.
Lev 25:19 Och landet kommer att ge sin frukt, så att ni har att äta i överflöd, och ni kan bo där i trygghet.
Lev 25:20 Om ni frågar: ”Vad skall vi äta under det sjunde året, om vi varken får så eller bärga vår gröda?”
Lev 25:21 så må ni veta att jag skall befalla min välsignelse att komma över er under det sjätte året, så att det ger gröda för tre år.
Lev 25:22 Och ännu när ni sår under det åttonde året, skall ni ha av den gamla grödan att äta. Ända till dess grödan har kommit in på det nionde året, skall ni ha gammal säd att äta.