You are currently browsing the monthly archive for juni 2009.

En företrädare för den Messianska föreningen påstod att muntliga Torahn var påhittad av människor (det står fortfarande kvar i diskussionerna under rubriken ”Kom igång!” här på bloggen” men kommer tas bort snart).

Judendomen hävdar att muntlig Torah gavs till Moses i Sinai tillsammans med den skrivna lagen/ de 5 Moseböckerna. Den muntliga Torahn är central. Den berättar både hur man lever efter buden i den skrivna lagen och hur den skrivna Torahn bör tolkas. Det är centralt i Judendomen att tro på den muntliga Torahn. Det är den muntliga Torahn som berättar om de noachidiska buden.

Jag vill rekommendera ett föredrag om den muntliga Torahns ursprung som finns på universaltorah.com.
Det är ett föredrag av väldigt hög kvalitet som heter “Handbook of the jewish thoughts” en bit ned på sidan:
http://universaltorah.com/programming/category/biblical-faith/pirkei-avot/

Kritiken som menar att muntlig Torah är påhittad av människor är märklig, för den kommer från folk i en annan religion som tror på ett ”Nya testamentet”. Ett nytt testamente som där de flesta texterna uttryckligen är brev skrivna av människor och endast  gör anspråk på att vara ”inspirerade” av Gud. Judendomen gör anspråk på att ha texter givna direkt av Gud.

/Niklas

PS UniversalTorah.com har massor av bra filer att ladda ned med bra ljud och bildkvalitet. DS

Jag printade just ut en behändig uppställning av den dagliga läsningan av Parshan (veckans text) och Haftara från idag till Yom Kippur 2017!

Jag laddade ned en excell-fil från HebCal.com här –>

Jag klippte bort alla datum som redan varit och skrev sedan ut resten av filen (två sidor per A4 och dubbelsidigt). Det blev 38 A4 sidor totalt som jag kommer förvara med min Tanakh så att det är lätt att följa med i läsningen.

/ Niklas

Några gånger har personer antagit att jag har kopplingar till kristendomen. Jag har lagt till ett par verser i pressentationen av ”Noachidism är”.

”Tron på judendomen innebär att Noachiden tror på Tanakh och den nedtecknade muntliga traditionen i ex Talmud.”

”All judendom, även judendom för noachider, tar avstånd från kristendomens texter i ”Nya testamentet”. Judendomens fundamet är den skrivna Torahn och resterande texter i Tanakh samt den muntliga Torahn i ex Talmud.”

Det kan synas lite onödigt att definiera vilka texter en noachid tror på, men det behövs. Det finns en ”Messiansk” rörelse över stora delar av världen som tror på kristendomens ”nya testamente” men samtidigt försöker följa många av de bud som judar följer. Dessutom finns det andra rörelser mellan judendom och kristendom som tror på vissa skrifter i kristendomens ”nya testamente”. Förutom att dessa rörelser mellan de två religionerna bejakar delar av kristendomens urkunder är ett kännetecken att de hyllar en messias-figur som de målar upp lite annorlunda än i kristendomen. Därför behövs ett förtydligande av vad noachider tror på. För att klargöra att Noachidisk tro inte har kopplingar till kristendomen eller messias-kulter, utan till judendomen.

/Niklas

Denna vecka har varit en härlig semestervecka med min fyraåriga dotter. Idag var vi och badade i mälaren. Flera dagar har vi haft besök av farföräldrarna. En dag var vi på äventyrsbad. Härligt!

Jag kan erkänna att jag i denna vecka inte bett och läst Torah som vanligt. Fyraåringar tar en hel del tid. Det är tur att jag som noachid inte bryter mot något bud när jag inte ber eller studerar. Istället har jag tackat Gud för att det är ok att ha en så här kravlös semestervecka.

Redan har jag fått glädje av den Tanakh med kommentarer jag nyligen köpt. Det är en sann glädje att läsa men kommentarer nära till hands.

Jag kommer att lägga till ett par nya länkar. Under veckan har jag diskuterat med ett par personer från ”Messianska föreningen”. De firar judiska högtider och praktiserar många delar av buden för judar, men tror ändå på kristendomens grundtext ”Nya testamentet” och dess messiasfigur.
Jag är inte förtjust i att använda bloggen för att kritisera andra religioner, men tror det finns ett behov av länkar som förklarar skilnaderna mellan judendom och kristendom. Nästa vecka ska jag försöka mig på en egen sammanfattning av diskussionerna.

De nya länkarna är till Outreach Judaism och Jews for Judaism.

Ha det riktigt gott!
/ Niklas

Vi som inte är judar har alltid fått vara delaktiga i tillbedjan till Israels Gud och har alltid fått närma oss och försonas med Hashem.

Offersystemet var bl a till både för att tacka Gud med tackoffer och för att försona synder som begåtts av misstag (och för tackoffer mm). Även ”icke judar”/ främlingar i Israel fick på Bibels tid offra till Herren:

Num 15:14 När en främling som bor hos er eller någon som vistas ibland er i kommande släkten vill offra ett eldsoffer till en ljuvlig doft för HERREN, skall han göra så som ni gör.
Num 15:15 Inom församlingen skall samma stadga gälla för er och för främlingen hos er, en evig stadga från släkte till släkte. Som det är för er, så skall det vara för främlingen inför HERRENS ansikte.

När en ”icke jude”/främling hade syndat av misstag hade den samma möjlighet som den av Israels folk att i tabernaklet eller templet offra ett syndoffer:

Num 15:27  Och om någon enskild syndar ouppsåtligen, skall han såsom syndoffer föra fram en årsgammal get.
Num 15:28  Och prästen skall bringa försoning för denne som har försyndat sig genom ouppsåtlig synd, inför HERRENS ansikte; på det att honom må bliva förlåtet, när försoning bringas för honom.
Num 15:29  För infödingen bland Israels barn och för främlingen som bor ibland dem, för eder alla skall gälla en och samma lag, när någon begår synd ouppsåtligen.

Förlåtelse för synd förutsätter inte djuroffer. Bön och ånger har alltid varit ett sätt att försonas med Gud:

Hos 14:2  (14:3) Take with you words, and return unto the LORD; say unto Him: ‘Forgive all iniquity, and accept that which is good; so will we render for bullocks the offering of our lips.

När man ber Gud om förlåtelse för synder man begått är det väldigt vanligt att man inom judendomen betonar att man faktiskt känner ånger och att man har uppriktig intention att inte göra fel igen (ex i Stone ed. kommentar av Tanak av Hos 14:2). Frasen ”accept that which is good” är därför en hänsyftning till att man ber Gud se till de goda intentionerna att ändra sig och att man ”offrar” genom att be istället för med offer i templet.

Även när Tabernaklet och templet var i funktion krävdes uppriktiga goda intentioner av den som ville närma sig och försonas med Gud:

Psa 51:16  (51:18) Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.
Psa 51:17  (51:19) Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.

Redan när det första templet invigdes var det ett uttalat syfte att alla folk skulle få närma sig Hashem. Salomo bad vid invigningen:

1Ki 8:41 Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta, för ditt namns skull
1Ki 8:42 – ty man skall också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm – ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus,
1Ki 8:43 må du då höra det i himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så skall alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, såsom ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus, som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn.

Jag känner mig välsignad. De noachidiska buden kan lite enkelt sammanfattas som att man inte ska göra massa dumheter. De säger vad man inte bör göra (förutom budet att verka för ett välfungerande rättvist juridiskt system där man lever). Större krav ställs inte. Välsignelsen ligger i att försonas med Gud och be till Gud! Det är som att man lägger till en högre växel. Gud har alltid önskat att alla människor ska lära känna Honom.

/Niklas

För ett tag sedan skrev jag om att Gud är En och därför inte har någon kropp, för då skulle han inte vara den En-de. Det kan du läsa här, https://noachid.wordpress.com/2009/03/15/en-gud/

5 Mos 6:4 ”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

En annan infallsvinkel till att Gud inte har någon kropp är:

Deu 4:11 Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken.
Deu 4:12 Och HERREN talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde endast rösten.

Och:

Deu 4:15 Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt,
Deu 4:16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna
Deu 4:17 eller en bild av något djur på jorden eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen
Deu 4:18 eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.

Israels folk fick en uppenbarelse av Gud. Det var inte en Gud med en kropp. Därför ska vi inte tillbe någon gud med kropp. (Det är märkligt att kristna tror både att Gud kan ha tre delar (treenigheten), istället för en, och att en av de tre delarna har kropp (Jesus). ) Tror man på Tanakh så tror man bara på En Gud utan kropp.

Det finns ett antal verser i Bibeln som beskriver att Gud har fysiska egenskaper.
Den (judiska) förklaring jag läst är att det bör tolkas bildligt, så att vi människor kan förstå och skapa oss en föreställning av eller om Gud. Trots att Gud inte har någon fysisk kropp.

Gud sade till Mose:
Exo 33:21 Därefter sade HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.
Exo 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi.
Exo 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”

Guds närvaro kan vara i högsta grad en fysisk upplevelse, även om Gud inte har en kropp.

Om oss noachider, människor av de andra folken än Israel, står det:
Jer 16:19 HERRE, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag, till dig skall hednafolken komma från jordens ändar och säga: ”Bara lögn har våra fäder ärvt, förgängliga avgudar som inte kan hjälpa.
Jer 16:20 Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar.”
Jer 16:21 Därför vill jag nu låta dem veta det, denna gång skall jag låta dem känna min hand och min makt. De skall inse att mitt namn är HERREN.

Människor av alla folk kommer att upptäcka Israels En-de gränslöse Gud utan fysisk kropp. Många kommer upptäcka Hashem.

/Niklas

Jag fick en överraskning idag, här. På asknoah.org, som jag tror är associerade med chabad-rörelsen, beskrivs en tradition som går ut på att be en sedan länge död Tzadik/rättfärdig, ex Abraham eller David, om en välsignelse.

Vid första anblicken kan traditionen se ut att likna katolskt kristnas helgontillbedjan, men det är väldigt stor skillnad. Man tillber inte den döde Tzadiken och man använder inte Tzadiken som ett mellanled i bön till Gud. I judendomen, både för judar och icke judar, betonas ofta att man endast ska be till den En-de Guden.

Jag hade inte förväntat mig en tradition av att be döda rättfärdiga om välsignelser. Det hela visar bara att man inte kan ta något för givet när man byter religion! Jag kan lätt komma på bibliska personer som jag skulle vilja bli välsignad av, men kan ändå känna viss tveksamhet. Är det inte bättre att be till Gud om Guds välsignelser?

Det är kul att lära sig. Jag har nog många överraskningar framöver.

/

Niklas

Idag lade jag till en länk som noachiden Ahava skickade till mig. Det är en sida där man på lättfattlig engelska kan läsa Bibeln och dessutom få vissa kommentarer till texten: http://bible.ort.org/intro1.asp?lang=1

En känd kommentar till Bibeln är den av Rashi. Tanakh med Rachis komentarer kan du läsa på chabbads hemsida här. Kom ihåg att markera rutan ”Show Rashi’s Commentary”. http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165/showrashi/true

Jag handlade en Tanakh med texten på både hebreiska och engelska och med betydligt mer kommentarer (http://www.artscroll.com/stonetanach.html ). För straxt under 400 kr får jag mer än 2200 sidor Tanakh och kommentarer. Jag är inte naturigt lagd åt att plöja igenom religiös litteratur så jag räknar med att ha glädje av min nya Tanakh i många år.

/Niklas

Idag röstade jag i eu-valet. Min röst gick till ett etablerat demokratiskt parti som är för religionsfrihet. Det finns högerextrema partier som inte är positiva till att europeer tror på andra religioner än den kristendomen som varit tradition här. Verka för din rätt att tro på vilken religion du vill (ex judendomen) genom att rösta på ett demokratiskt parti.

Ett av de noachidiska buden föreskriver att man ska verka för ett rättvist rättsväsende i det samhälle där man lever. I vissa delar av europa har extremhögern stöd av stora grupper i befolkningen. Rättvisa är inte något extremhögern vill ge oliktänkande religiösa grupper. Vill du ha rätt att tro på vilken religion du vill, gå då och rösta i morgon.

/Niklas

Jag var på släktträff. Det skulle kunna vara kul att träffas, men ett par personer i släkten har förvana att på släktträffarna kritisera andra deltagare inklusive mig. Ibland är mitt intryck (jag hoppas jag har fel) att de t o m triggar eller tävlar med varandra. Att den ena av dessa personer tycker att religion är larvigt och den andre tycker mindre bra om just judendom gör inte samvaron trevligare för mig. Det hela är i högsta grad dysfunktionellt om man vill skapa trivsel, trygghet och en känsla av att familjen finns för att hjälpa varandra.

Snabbt, i förbifarten, bad jag till Gud i onsdags eller torsdags om vishet inför den kommande släktträffen. (Ja, jag vet, man kanske eg ska vara mervälformulerad och respektfull och förberedd när man närmar sig universums härskare, men det var så jag gjorde i alla fall.)

Inget händer av en slump. I förra veckan bestämde jag mig för att jag lyssnat klart på all Torah-undervisning i MP3-spelaren. Jag stoppade i några äldre filer som jag haft på datorn sedan förra sommaren. I bilen till släktträffen lyssnade jag så klart på undervisningen. En av Rabinerna talde om hur Josef reagerade när hans bröder bad om förlåtelse för att de hade kastat honom i brunnen och sålt honom som slav (i sista kapitlet i första Mosebok, Berechit).

Gen 50:16 And they sent a message unto Joseph, saying: ‘Thy father did command before he died, saying:
Gen 50:17 So shall ye say unto Joseph: Forgive, I pray thee now, the transgression of thy brethren, and their sin, for that they did unto thee evil. And now, we pray thee, forgive the transgression of the servants of the God of thy father.’ And Joseph wept when they spoke unto him.
Gen 50:18 And his brethren also went and fell down before his face; and they said: ‘Behold, we are thy bondmen.’
Gen 50:19 And Joseph said unto them: ‘Fear not; for am I in the place of God?
Gen 50:20 And as for you, ye meant evil against me; but God meant it for good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.
Gen 50:21 Now therefore fear ye not; I will sustain you, and your little ones.’ And he comforted them, and spoke kindly unto them.

Josef insåg att Gud har full kontroll på allt som händer, även om han inte kan ha uppskattat allt i varje stund. Hade han inte blivit såld som slav hade han inte senare kunnat rädda så många människor. Gud hade full kontroll över alla händelsekedjor. Hade inte bröderna sålt Josef kunde han ha blivit tagen och såld av andra människor. Att bröderna hade önskat sin bror ont och sålde sin bror var synder mot Guds lagar, men andras synder var något som rörde deras förhållande till Gud. Det var inte Josefs problem.

Det hela gav mig ett lugn och en trygghet i situationen på släktträffen. Dessutom var det bara vid ett tillfälle som en av de båda personerna kritiserade andra. Det var trivsammare än vanligt. Gud har absolut kontroll. Inget händer av en slump.

/Niklas