Jag fick en överraskning idag, här. På asknoah.org, som jag tror är associerade med chabad-rörelsen, beskrivs en tradition som går ut på att be en sedan länge död Tzadik/rättfärdig, ex Abraham eller David, om en välsignelse.

Vid första anblicken kan traditionen se ut att likna katolskt kristnas helgontillbedjan, men det är väldigt stor skillnad. Man tillber inte den döde Tzadiken och man använder inte Tzadiken som ett mellanled i bön till Gud. I judendomen, både för judar och icke judar, betonas ofta att man endast ska be till den En-de Guden.

Jag hade inte förväntat mig en tradition av att be döda rättfärdiga om välsignelser. Det hela visar bara att man inte kan ta något för givet när man byter religion! Jag kan lätt komma på bibliska personer som jag skulle vilja bli välsignad av, men kan ändå känna viss tveksamhet. Är det inte bättre att be till Gud om Guds välsignelser?

Det är kul att lära sig. Jag har nog många överraskningar framöver.

/

Niklas