För ett tag sedan skrev jag om att Gud är En och därför inte har någon kropp, för då skulle han inte vara den En-de. Det kan du läsa här, https://noachid.wordpress.com/2009/03/15/en-gud/

5 Mos 6:4 ”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

En annan infallsvinkel till att Gud inte har någon kropp är:

Deu 4:11 Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken.
Deu 4:12 Och HERREN talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde endast rösten.

Och:

Deu 4:15 Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt,
Deu 4:16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna
Deu 4:17 eller en bild av något djur på jorden eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen
Deu 4:18 eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.

Israels folk fick en uppenbarelse av Gud. Det var inte en Gud med en kropp. Därför ska vi inte tillbe någon gud med kropp. (Det är märkligt att kristna tror både att Gud kan ha tre delar (treenigheten), istället för en, och att en av de tre delarna har kropp (Jesus). ) Tror man på Tanakh så tror man bara på En Gud utan kropp.

Det finns ett antal verser i Bibeln som beskriver att Gud har fysiska egenskaper.
Den (judiska) förklaring jag läst är att det bör tolkas bildligt, så att vi människor kan förstå och skapa oss en föreställning av eller om Gud. Trots att Gud inte har någon fysisk kropp.

Gud sade till Mose:
Exo 33:21 Därefter sade HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.
Exo 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi.
Exo 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”

Guds närvaro kan vara i högsta grad en fysisk upplevelse, även om Gud inte har en kropp.

Om oss noachider, människor av de andra folken än Israel, står det:
Jer 16:19 HERRE, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag, till dig skall hednafolken komma från jordens ändar och säga: ”Bara lögn har våra fäder ärvt, förgängliga avgudar som inte kan hjälpa.
Jer 16:20 Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar.”
Jer 16:21 Därför vill jag nu låta dem veta det, denna gång skall jag låta dem känna min hand och min makt. De skall inse att mitt namn är HERREN.

Människor av alla folk kommer att upptäcka Israels En-de gränslöse Gud utan fysisk kropp. Många kommer upptäcka Hashem.

/Niklas

Annonser