Några gånger har personer antagit att jag har kopplingar till kristendomen. Jag har lagt till ett par verser i pressentationen av ”Noachidism är”.

”Tron på judendomen innebär att Noachiden tror på Tanakh och den nedtecknade muntliga traditionen i ex Talmud.”

”All judendom, även judendom för noachider, tar avstånd från kristendomens texter i ”Nya testamentet”. Judendomens fundamet är den skrivna Torahn och resterande texter i Tanakh samt den muntliga Torahn i ex Talmud.”

Det kan synas lite onödigt att definiera vilka texter en noachid tror på, men det behövs. Det finns en ”Messiansk” rörelse över stora delar av världen som tror på kristendomens ”nya testamente” men samtidigt försöker följa många av de bud som judar följer. Dessutom finns det andra rörelser mellan judendom och kristendom som tror på vissa skrifter i kristendomens ”nya testamente”. Förutom att dessa rörelser mellan de två religionerna bejakar delar av kristendomens urkunder är ett kännetecken att de hyllar en messias-figur som de målar upp lite annorlunda än i kristendomen. Därför behövs ett förtydligande av vad noachider tror på. För att klargöra att Noachidisk tro inte har kopplingar till kristendomen eller messias-kulter, utan till judendomen.

/Niklas