You are currently browsing the monthly archive for juli 2009.

Dagens inlägg visar mer hur jag tror än vad som alla noachider tror. Det handlar om religionens syn på vetenskapen och då särskilt evolution.

Jag läste igenom ett wikipedia dokument om judensdomens syn på den biologiska vetenskapen om arternas uppkomst genom evolution. Läs gärna själv här: http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_views_on_evolution

Varför intresserar det här mig? Merparten av de web-sidor som handlar om noachidisk tro och Torah-observans är skrivna av ultraortodoxa företrädare för judendomen. Inte alla, men många av dem gör väldigt bokstavstrogna tolkningar av Bibelns första kapitel, ex att jorden och universum endast existerat knappt 6000 år. En stor del av alla judar tror på evolution och att universum existerat milliontals år, även många ortodoxa och ultraortodoxa företrädare.

Den rörelse inom judendomen som sannolikt har betytt mest för både ökningen av antalet noachider och undervisning om hur man kan vara noachidiskt Torah observant det är den ultraortodoxa rörelsen Chabad. Företrädare för Chabad har startat ett stort antal noachidiska websidor. En av de aldra bästa är http://www.asknoah.org/ och det webforum som finns på websidan. Där kan man lära sig wåldigt mycket om hur man lever efter de olika bud som faller inom de sju kategorier av noachidiska bud och vilka bud som enligt Bibeln och muntlig Torah är tillåtna att hålla utöver de sju kategorierna, för alla bud är inte givna till hela mänskligheten. Chabadrörelsen gör mycket värdefult för oss noachider, meeen… De är vanligen kritiska till vetenskapens syn på evolution.

Jag känner respekt för personer som säger att utifrån ett visst sätt att läsa eller tolka Bibeln kommer de fram till vissa slutsatser, även om de skiljer sig från mina slutsatser. Det jag har svårare är när religösa förespråkare säger att motparten, vetenskapen, hävdar uppfattningar den inte som jag inte hittar inom vetenskapliga böcker eller skrifter. Nyligen lyssnade jag exempelvis på en mp3-fil där en Rabin hävdade att vetenskapsmän inte har hittat några hela skelett från dinosaurier, utan bara enstaka ben och därifrån gjort rekonstuktioner av hur de borde sett ut. När jag i söndags var på naturhistoriska riksmuseet i Stockholm läste jag att man har hittat flera hela skelett av Tyrantosaurus rex, tvärt emot vad jag hade hört från den religösa företrädaren. Personer väldigt duktiga på att lära ut min religion kan ha brister i sin kunskap om vetenskap.

Jag är nog lite känsligare än de flesta för osaklig religiös kritik av vetenskapen. Dels för att jag när jag var kristen såg hur inteligent design förespråkarna kom med lögner om vetenskapen, dels för att jag ofta fylls av en stark förundran över naturen om Gud låtit evolvera fram (tror jag).

Att, som jag, tro att Gud skapat oss och naturen kallas teistisk evolution.  Det som för människor ser ut att vara slumpmässiga händelser som sätter ramar och förutsättningar (skapat miljöer) för evolutionen, är med min uppfattning Guds sätt att styra tillvaron, genom naturliga förlopp. Det är ganska sällan Gud tar till det vi människor uppfattar är ”övernaturligt”.

En av mina personliga tolkningar av Bibelns första kapitel är att det är ett extrakt av en lång skapelseprocess där gud styrt evolutionen. Följden blir att de följande kapitlen till och med Noach blir en sammanfattning av det den moderna mänskligheten behövde veta när historien började. Jag ser det som sanna Guds-inspirerade myter, men inte som absoluta sanningar. Det är myters som berättar sanningen om vad mänskligheten har för uppdrag på jorden och hur förutsättningarna ser ut för att ha kontakt med Gud. Enligt judisk tidsräkning är det 5769 år sedan Adam och Eva skapades. Med mitt tolkningssätt var det först för 5769 år sedan som de människor fullt ut blev moderna och andliga människor.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jag har gjort en egen tolkning av påståendet att alla människor härstammar från ett par människor.Bibeln påstår att alla människor i hela världen har en gemensam anfader och anmoder (på svenska) kallade Adam och Eva. Påståendet är fullt rimligt.
Tidskriften Nature är en ganska seriös vetenskaplig tidskrift. Kolla denna artikel som de publicerade 2004, här http://steveolson.com/uploads/2009/04/nature-common-ancestors2.pdf .
Matematiska modeller som tar hänsyn till geografi, folkvandringar etc, hävdar att hela mänskligheten teoretiskt sett kan ha en gemensam anfader för bara några tusen år sedan! Har man ett begränsat antal individer (ex människor) på en begränsad yta (ex jorden) som får föröka sig, då kommer till slut alla vara släkt och ha en gemensam anfader och anmoder.
På sidan 565 i artikeln från Nature redovisar de ex en matematisk modell som pekar på att det är troligt att alla människor i hela världen har en gemensam anfader som levde för 5353 år sedan!

Judendomens påstående om att alla härstammar från ett par människor som tillkom för 5769 år sedan är fullt rimligt.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Alla nochider behöver inte tro som jag när det gäller vetenskap, sakapelsen och evolution. Noachider kan ha en bokstavstroende tolkning av de första kapitlen i bibeln, men det är tråkigt att det inte finns en större bredd i de web-sidor som förespråkar noachidisk judendom.

Gerald Schroeder är en ortodox jude och fysiker (från MIT) som skrivit flera böcker om förhållandet mellan judendomen och vetenskapen där han inte finner några egentliga motsättningar. Då och då håller han föredrag för noachider (över web-en) på http://www.noahidenations.com/ .
Bläddra igenom sidorna på Noahidenations. Där finns massor med information och även mp3-filer med undervisning. Jag lägger till Noahidenations i länklistan idag och har laddet ner många timmars föredrag till mp3-spelaren!

/
Niklas

Jag har en härlig semester. Dottern och jag har varit i Dalarna och sett tomteland, björnparken och besökt en fäbod. Vi har haft besök av olika släktingar och vi har besökt naturhistoriska museet i Stockholm. Det har varit härliga veckor.

Igår besökte jag Rösaring i Upplands Bro. Det är en fornlämning som både under bronsåldern och vikingatiden användes för religiöst bruk, avgudadyrkan alltså (Rösaring).  Jag har hört att noachider rekommenderas att inte gå in i kyrkor eller på andra platser för avgudadyrkan.
Jag har alltid varit historiskt intresserad. Jag håller inte på att flirta med hedniska s k gudar. Men historia tycker jag är intressant. Platsen är inte någon kultplats idag.

Från rabiner har jag flera gånger hört uppfattningen att noachidisk judendom är världshistoriens första religion. De första människorna fick redan i Edens lustgård sex bud och ett sjunde gavs till Noa. När människorna spred sig över jorden av föll de från monoteismen, tron på ende Guden, Hashem. De blev polyteistiska avgudadyrkare.
Bilden som ges är alltså att den tidiga historiens religiösa utveckling gick från monoteism till polyteism.

Den bild jag fått när jag intresserat mig för de vetenskapliga grenarna historia och arkeologi är oftast snarast det motsatta. De tidigaste människorna på stenåldern förutsätts ha trott på någon form av naturreligion liknande indianernas och samernas religioner.
Monoteism är då ett historiskt sent påfund som har sin början i mellanöstern med främst judendomen och senare även kristendom och islam. Denna bild är snarast att världens religioner har utvecklats från polyteism mot monoteism.

När jag läste om Rösaring där bronsåldersfolket för ca 3000 år sedan begravde människor och byggde en stor labyrint med stenar, då stötte jag på en intressant uppgift. Arkeologerna anser att de var monoteister! (Se Rösaring)
De trodde på ”solguden”, byggde labyrinter (liknande dem i medelhavsområdet) och blåste i bronslurar. Man anser att det var en fruktbarhetskult med tillbedjan av den ”livgivande” solen. Eftersom tiden gick av föll de från tron på en gud och började med fruktbarhetskult riktad till gudarna Härn och Ull, som senare under järnålder och vikingatid ersattes med Frej och Freja andra av vikingarnas gudaväsen.
Det som beskrivs kring kulterna i Rösaring är en utveckling från monoteism till polyteism.

Människorna som hade riter på Rösaring må ha varit monoteister, men de var inte troende på Hashem, om uppfattningen att de var soldyrkare är sann. I den bemärkelsen hade de avfallit från tron på den En-de Guden.

Arkeologer och historiker är bundna av de fynd och lämningar de har hittat och kan inte göra tolkningar som inte kan kopplas till verkliga fynd. Har de hittat fynd som ser ut att visa på polyteism, men inga monoteistiska fynd, då kan de inte göra sådana tolkningar.
Vad jag vill peka på är att det går att hitta tecken på en utveckling från monoteism till polyteism.

/Niklas

Tänk dig att alla människor i hela världen levde efter de sju noachidiska buden. Ingen stjäl från dig. Ibland blev folk kanske oense, det kund gälla kontrakt vid affärer eller t o m dispyter mellan olika länder. Då såg man till att lösa dem i domstolar (sådana domstolar finns redan idag i många länder), istället för att gå i krig och mörda. Ju bättre rättssystem ett samhälle har, desto mindre skäl finns för människor att ta lagen i egna händer. Terrorism skulle upphöra som fenomen om utsatta människor kunde få rätt och alla människor ansåg att det är fel att mörda andra. Internationella domstolar kan även motverka krig mellan länder. En aspekt av de sju noachidiska buden är att de ger en grund för en värld i fred.

Idag har jag lärt mig om ett, för mig, nytt koncept: ”Yishuv olom” – att skapa en sund och välfungerande naturlig miljö eller social miljö. Jag uppfattar det som en generell princip som även noachider bör sträva att leva efter, men att det inte är ett specifikt bud som måste efterlevas i detalj.

Begreppet ”Yishuv olom” innafattar även miljön i naturen. Min personliga tolkning är att man inte visar universums Skapare, Hashem, aktning genom att förstöra Guds natur.

De ortodoxa grenarna av judendomen utmärker sig genom att på ett föredömligt sätt undervisa människor från alla folk hur man kan leva som noachid, men det är förvånansvärt sällan har jag läst från ortodoxt judiskt håll vikten av att vara miljömedveten. Men ”Yishuv olom” innefattar att vi bör vara engagerade i den värld vi lever i, inte bara engagerade i vår individuella livsstil enlig de sju buden.

Jag lägger till en ”grön” länk idag:  http://www.biggreenjewish.org/index.php?id=5&pt=1&pid=5&level=1

Här är några de få länkar som nämner ”Yishuv olom”:  http://www.google.se/search?q=%22Yishuv+olom%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

De länkar som Google ger går till sidor som har relevans för noachider, men ”Yishuv olom” är knappast ett stort begrepp inom Judendomen. Då hade man fått fler söksvar. Begreppet förekommer på noachid-sidor. Min slutsats efter att ha kollat genom google-länkarna är att det judiska folkets uppgift i historien är att hålla tron på Hashem levande lära övriga folk om Hashem. Alla andra folk av noachider har ”Yishuv olom” i uppgift, d v s att förbättra jorden till Guds ära.

/Niklas

Inympad är ett begrepp som sällan används av företrädare för judendomen men ofta används av kristna och andra som tror på ”nya testamentet”.

Från judiskt håll har jag bara hört begreppat användas när man talar om personer som konverterar och blir judar. De ”ympas” in på den judiska grenen av mänsklighetens träd och blir judar och lever efter de bud som givits till Israels folk genom furbundet via Mose, men också via Abraham (omskärelsen).

Kristna och andra som tror på deras texter i ”nya testamentet”, gör ofta anspråk på att vara ”inympade”. Ofta säger de att de är ”inympade” i förbundet med Abraham i 1 Mos 17. Att samma ord för ”förbund” används i 1 Mos 9:9-17 bryr sig inte de människorna om, för det stämmer inte med deras teologi. Utifrån judendomen är det dock så att alla människor i hela världen kan leva i förbund med Gud genom det förbund Gud ingick i 1 Mos 9.

Då säger de som tror på nya testamentet att Gud sade till Abraham i 1 Mos 12:3: ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.”

Men svaret är att alla släkter på jorden skall bli välsignade innebär inte att alla folk på jorden måste bli ”inympade” och leva efter förbundet med Abraham (eg omskärelsen pluss de noachidiska buden).

Inte heller måste alla folk i hela världen leva efter förbundet mellan Gud och Israels folk i Sinai som innefattar sabbatsbudet. Då hänvisar kristna och de som tror på nya testamentet i Jes 56:6-7 står det att främlingar ska hålla sabbat.

Isa 56:6 De främlingar som har slutit sig till HERREN och som vill tjäna honom och älska HERRENS namn, ja, som vill vara hans tjänare, alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den, och som håller fast vid mitt förbund,
Isa 56:7 dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Svaret är att Gud inte avvisar konvertiter, personer som konverterar till judendomen. Den judiske bibelkommentatorn Rashi säger att Jes 56 handlar om personer som konverterar till judendomen (http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15987/showrashi/true).
Dessutom talar Jesaja 56 om en framtid då templet är uppbyggt. Då ska människor från olika folk (men inte alla människor) konvertera och bli judar som håller sabbaten.

I vår tid ser vi hur de som är judar återvänder till Israel från de folk där de bor. När judarna spreds bland folken för 2000 år sedan ”försvann” de flesta av Israels stammar som vi läser om i Bibeln. De blev spridda bland folken. En tanke jag stött på är att det bara är människor med judisk ande som ska konvertera och leva efter judarnas bud (ex sabbatsbudet). Konvertiterna kan därmed betraktas vara (mycket avlägsna) ättlingar till de förlorade stammarna.

Gud återför alla fördrivna judar till Israel:
Isa 56:8 ”Så säger Herren HERREN, han som samlar de fördrivna av Israel: Ännu fler skall jag samla till honom, till hans församling.”

Men Jesaja 56 hävdar inte att alla människor, hela mänskligheten, måste hålla sabbat på judiskt vis. Alla kan må gott av sjundedagsvila, men vi bör inte göra vad andra blivit tillsagda att göra. Vi som inte tror oss ha en judisk ande får leva i förbund med Gud enligt 1 Mos 9.
Men hur var det nu med att alla folk ska bli välsignade genom Abraham?

Jes 51:2 Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom.
Jes 51:3 Ja, HERREN tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.
Jes 51:4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken.

Torah-undervisningen från Israels folk är ett ljus för folken. Utan deras undervisning hade jag aldrig blivit noachid.

De sju bud som kännetecknar Noas regnbågsförbund i 1 Mos 9 ger mig gemenskap med Gud. Bud på hebreiska heter mitzvah och kan kan även översättas som ”anknuten” eller ”att vara tillsammans” (http://www.daco-design.co.uk/osh/whatis.htm).
Jag får växa på min plats i mänsklighetens träd och behöver inte ympas in någon annanstans. Att leva enligt Guds bud för mig är själva fotosyntesen som ger mig Gudsgemenskap och andligt liv.

/Niklas

Hur blir man rättfärdig eller blir förlåten sin synd?

Utomstående, främst kristna eller andra som tror på ”nya testamentet”, säger ofta att när andra templet revs år 70, då ersatte judarna offersystemen med bön.

Det är naturligtvis inte sant!

Att närma sig Gud i bön för att få förlåtelse för synder var ett ämne som Salomo (död ca 930 före modern tidräkning) tog upp redan i invigningen av det första templet 1 Konungaboken 8:46-50. Att uppriktigt vända sig till Gud och be om förlåtelse och sedan bli förlåten är ett gammalt koncept.  

Hosea levde på 700-talet innan modern tidräkning, samtida med det första templet och före Israels folk blev landsförvisade första gången (till Babylon). I Hosea 14:3 förespråkas bönens or som ett sätt att få försoning och i verserna 14:5-6 svarar Gud i positiva ordalag.

På samma sätt förespråkade profeten Jona, på 700-talet innan modern tidräkning, att de icke judiska invånarna i Nineve skulle be Gud om försoning. De gjorde det och hörde Gud deras bön och lät dem slippa hamna utanför Guds välsignelser (Jona 3:8-10).

Profeten Mika levde på 700-talet innan modern tidräkning. Han påtalade att Gud inte vill ha oändligt många djuroffer utan människor som gör bättring och lever ett gott liv (Mika 6:7-8). Bön om förlåtelse bör alltså kombineras med ett gott beteende, men djuroffer är ingen absolut förutsättning för att vända åter till Gud.

Precis som djuroffer ibland beskriv ”behaga” Gud så uppges att de redligas bön behagar honom väl.” i Ordspråksboken 15:8. Ordspråksboken uppges vara skriven av Salomlo, men vissa vetenskapligt orienterade menar att den sammanstäldes på 500-talet innan modern tidräkning.

Nej, judarna ersatte inte offersystemet med böner efter det andra templet revs år 70 modern tidräkning. Bön, uppriktig ånger och bättring har alltid varit vägen tillbalka till Gud. Hundratals år innan det andra templet revs hade bönen en mycket viktig funktion. Bön är ingen ersättning för djuroffer.

Även om ett nytt tempel skulle återbyggas någon gång i framtiden skulle det inte ändra bönens roll i judendomen. Främsta uppgiften för djuroffren var att försona synder som begåtts omedvetet, av misstag. Sådan synd som är svår att be om förlåtelse för (för man vet inte om att man gjort fel) (3 Mos 4).

/

Niklas

 Se även detta inlägg: https://noachid.wordpress.com/2008/05/27/ratt-fardig/

Bön i judendomen: http://www.mechon-mamre.org/jewfaq/prayer.htm

I Tanakh ser man inte alla människor får praktisera alla bud. Buden som rör tempeltjänsten fick bara Arons ättlingar och Leviterna tillämpa. På samma sätt säger den muntliga traditionen att noachider inte får praktisera alla bud för judar (se Yerusha LeYacov, Talmud Bavli). Om en Noachid har sjundedagsvila bör han/hon i någon aspekt avvika från hur judar firar sabbaten.

En bra site för att ta reda på vad som är ok för noachider och vad som inte är att rekomendera är http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Det är ex ok att äta kosher, men inte att strikt och enbart hålla kosherkost! Noachider får studera muntlig Torah, men då främst de passager som berör oss (Vi behöver inte bli expertar på judiska sedvänjor). Vill man använda böneschalar bör de vara lita annorlunda utformade o s v, o s v.

Börjar man att hålla de sju buden, ber och ger pengar till välgörenhet. Då är man på god väg. När man sedan vill bli mer observant är det naturliga att fördjupa sig i de olika bud som ingår i de kategorier som de sju buden egentligen utgörs av. Vissa författare menar att de sju buden sammanfattar upp till 60 av de 613 buden.

Därefter kan man börja snegla på vilka bud för judar som kan vara ok att själv praktisera.
Vissa bud gäller bara judar. Vissa passager i Lagen börjar med fraser såsom “Och Gud sade till Mose. Säg till Israels folk”. Därför ska människor av andra folk inte följa bud som Gud sagt gäller Israels folk.
Andra bud är i o f s givna till det Israels folk men med en mer allmän formulering, som inte specifikt uttalar att de är för Israels folk. De buden kan icke judar också följa, förutom att hålla de sju noachidiska buden. (Källan till detta stycke är hämtad från något nummer av The Researcher, http://www.bnainoah.net/researcher.htm)

Det kan vara ett tecken på god vilja och inspiration att vissa icke judar vill praktisera samma bud som judarna, men det innebär istället en risk att de praktiserar bud de inte är tillåtna att göra.

Niklas