I Tanakh ser man inte alla människor får praktisera alla bud. Buden som rör tempeltjänsten fick bara Arons ättlingar och Leviterna tillämpa. På samma sätt säger den muntliga traditionen att noachider inte får praktisera alla bud för judar (se Yerusha LeYacov, Talmud Bavli). Om en Noachid har sjundedagsvila bör han/hon i någon aspekt avvika från hur judar firar sabbaten.

En bra site för att ta reda på vad som är ok för noachider och vad som inte är att rekomendera är http://www.asknoah.org/forums/forumdisplay.php?fid=2

Det är ex ok att äta kosher, men inte att strikt och enbart hålla kosherkost! Noachider får studera muntlig Torah, men då främst de passager som berör oss (Vi behöver inte bli expertar på judiska sedvänjor). Vill man använda böneschalar bör de vara lita annorlunda utformade o s v, o s v.

Börjar man att hålla de sju buden, ber och ger pengar till välgörenhet. Då är man på god väg. När man sedan vill bli mer observant är det naturliga att fördjupa sig i de olika bud som ingår i de kategorier som de sju buden egentligen utgörs av. Vissa författare menar att de sju buden sammanfattar upp till 60 av de 613 buden.

Därefter kan man börja snegla på vilka bud för judar som kan vara ok att själv praktisera.
Vissa bud gäller bara judar. Vissa passager i Lagen börjar med fraser såsom “Och Gud sade till Mose. Säg till Israels folk”. Därför ska människor av andra folk inte följa bud som Gud sagt gäller Israels folk.
Andra bud är i o f s givna till det Israels folk men med en mer allmän formulering, som inte specifikt uttalar att de är för Israels folk. De buden kan icke judar också följa, förutom att hålla de sju noachidiska buden. (Källan till detta stycke är hämtad från något nummer av The Researcher, http://www.bnainoah.net/researcher.htm)

Det kan vara ett tecken på god vilja och inspiration att vissa icke judar vill praktisera samma bud som judarna, men det innebär istället en risk att de praktiserar bud de inte är tillåtna att göra.

Niklas