Tänk dig att alla människor i hela världen levde efter de sju noachidiska buden. Ingen stjäl från dig. Ibland blev folk kanske oense, det kund gälla kontrakt vid affärer eller t o m dispyter mellan olika länder. Då såg man till att lösa dem i domstolar (sådana domstolar finns redan idag i många länder), istället för att gå i krig och mörda. Ju bättre rättssystem ett samhälle har, desto mindre skäl finns för människor att ta lagen i egna händer. Terrorism skulle upphöra som fenomen om utsatta människor kunde få rätt och alla människor ansåg att det är fel att mörda andra. Internationella domstolar kan även motverka krig mellan länder. En aspekt av de sju noachidiska buden är att de ger en grund för en värld i fred.

Idag har jag lärt mig om ett, för mig, nytt koncept: ”Yishuv olom” – att skapa en sund och välfungerande naturlig miljö eller social miljö. Jag uppfattar det som en generell princip som även noachider bör sträva att leva efter, men att det inte är ett specifikt bud som måste efterlevas i detalj.

Begreppet ”Yishuv olom” innafattar även miljön i naturen. Min personliga tolkning är att man inte visar universums Skapare, Hashem, aktning genom att förstöra Guds natur.

De ortodoxa grenarna av judendomen utmärker sig genom att på ett föredömligt sätt undervisa människor från alla folk hur man kan leva som noachid, men det är förvånansvärt sällan har jag läst från ortodoxt judiskt håll vikten av att vara miljömedveten. Men ”Yishuv olom” innefattar att vi bör vara engagerade i den värld vi lever i, inte bara engagerade i vår individuella livsstil enlig de sju buden.

Jag lägger till en ”grön” länk idag:  http://www.biggreenjewish.org/index.php?id=5&pt=1&pid=5&level=1

Här är några de få länkar som nämner ”Yishuv olom”:  http://www.google.se/search?q=%22Yishuv+olom%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a

De länkar som Google ger går till sidor som har relevans för noachider, men ”Yishuv olom” är knappast ett stort begrepp inom Judendomen. Då hade man fått fler söksvar. Begreppet förekommer på noachid-sidor. Min slutsats efter att ha kollat genom google-länkarna är att det judiska folkets uppgift i historien är att hålla tron på Hashem levande lära övriga folk om Hashem. Alla andra folk av noachider har ”Yishuv olom” i uppgift, d v s att förbättra jorden till Guds ära.

/Niklas

Annonser