You are currently browsing the monthly archive for september 2009.

I morgon är det Yom Kippur, Försoningsdagen. Enligt den judiska traditionen bad Moses Gud om försoning för det judiska folket, efter händelsen med guldkalven, och på Yom Kippur fick man försoning och då fick Mose den andra uppsättningen av lagtavlorna. Sedan dess är Yom Kippur en viktig dag för försoning inom judendomen. På Yom Kippur får man försoning för synder begångna mot Gud, men man bör redan en tid innan ha sett till att försöka gottgöra och försonas med människor som man kan ha gjort orätt mot.

Rabbi Yoel Schwartz rekommenderar att noachider ber om försoning med Gud denna dag, även om det inte är en fastedag för oss icke judar (Källa…).

Web-sidan från JAHG-USA ger inga förslag till högtidlighållande av Yom Kippur för noachider.

Boken ”The Rainbow Covenant” av Michael E Dallen nämner endas på ett ställe Yom Kippur, i ett sammanhang som handlar om att noachider, icke judar, får välja att uppmärksamma de judiska högtiderna. Boken ger dock inga förslag på hur.

Så hur ska jag göra? Jag har inte tagit ledigt från arbetet och fastar inte. Dock har jag avbokat en aktivitet på kvällen för att jag ska kunna studera Torahn, be och läsa på om vad försoning innebär inom judendomen. Jag planerar även be Gud om förlåtelse och där jag har brustit ska jag försöka mig på att skissa en plan för att leva bättre nästa år.

/ Niklas

Info hämtad bl a från:
http://www.okbns.org/pdf/Noahide_Commandments3_503107.pdf
http://image.aish.com/yomkippur_reader.pdf
http://www.noahide.com/holidays.htm

Jag var på Gudstjänst igår i Stora synagogan i Stockholm. Det var en väldigt fint, med mycket bön och textläsning. Och såklart även blåstes i Shofar, ett bockhorn, för att väcka varje slumrande själ så att varje person ska vända sig mer till Hashem.

Jag satt bredvid en äldre herre som såg till att jag hängde med i bönerna från boken. Merparten var på hebreiska, men allt stod även skrivet med Svensk text så alla kunde hänga med.
Vid ett par tillfällen kom ett par mammor förbi så deras små barn fick hälsa på den äldre mannen bredvid mig. Han berättade med stor glädje att det var hans barnbarnsbarn. Vilken ynnest det måste vara för honom att få se barnbarnsbarnen växa upp. Jag ville inte fråga mannen om hans bakgrund, men han måste ha varit barn eller tonåring under andra världskriget. I hans ungdom var det vanligt att judiska familjer var sönderslagna eller utplånade av nasisternas försök till utrotning av judar. Visst verkade mannen bredvid mig väldigt glad över barnbarnsarnen, men det kanske är så att jag som inte var med när han var ung ens om jag vill kan förstå hans glädje fullt ut.

När vi kom ut från Synagogan hade polisen spärrat av gatan med kravallstaket och en polispatrull bevakade så att besökarna eller synagogan inte skulle utsättas för några otrevligheter. Några kvarter bort hölls under dagen demonstrationer mot Irans regim och för Palestiniernas situation. Antagligen var det skälet till att vi denna dag skyddades med kravallstaket när vi gick på Gudstjänst.

/ Niklas

Förra årets Rosh Hashana var snarast en möjlighet för mig att lära mig vad högtiden är, rent teoretiskt, då det var mitt första år som noachid. I år har jag skrivit en lista med saker att ta itu med inför helgen.

Tänker man på att det är tre dagar kvar till dess Gud beslutar om jag ska få ett år till skriven i livets bok och beslutar vilka eventuella inkomster och välsignelser jag kan tänkas få nästa år, då är det några saker jag vill avsluta på ett snyggt sätt.

Av en slump har jag fått kontakt med en person som jag gjorde en affär med för ca 15 år sedan där jag hade kunskap (eller en misstanke) om att det jag sålde kanske inte till 100 % överensstämde med det killen trodde att han köpte. Jag har bestämt tid med killen på lördag förmiddag, i sista stund för att ersätta och gottgöra honom.

Jag har även anmält att jag tänker besöka en synagoga i helgen. Jag lär få skriva om det då.

/ Niklas

Varje år på årets första dag, på Rosh Hashanah, granskar och bedömer Gud alla människor och dömer om de ska få skrivas i Livets bok ett år till.
Inför Rosh Hashanah är det därför viktigt att granska sitt eget liv, försöka gottgöra det man gjort fel. Har man något otalt med andra är det hög tid att försöka försonas och gottgöra om man har orsakat lidande eller skada. Det är även viktigt att granska i hur hög omfattning man har levt efter de bud Gud har givit mig att följa.

Jag kommer printa ut de 66 buden som ingår i de sju Noachidiska budens kategorier och begrunda i vilken omfattning jag har följt dem. (http://www.noachide.org.uk/html/66_noachide_laws.html )
Det kan vara så att jag måste göra en plan inför nästa år för hur jag mer ska leva enligt de bud jag är ålagd.

Ät en god måltid med familjen eller vänner. På ett av NoahideNations forum hittade jag flera inbjudningar för noachider att delta i.
En grupp som jag läste om i Texas kommer ex att träffas för att först ha en ceremoni och sedan gå på en lokal restaurang och äta. Ceremoni innefattar att de ska gå till ett vattendrag där det finns mycket fisk och kasta i bröd i vattnet, för att symbolisera hur synderna förs bort. De ska stå vända österut och stänka vatten över sina huvuden och kommer citera Psalm 103:12 ” Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss”. Sedan skulle de gå ut och äta.

Psalm 47 uppges vara lämplig för Noachider att läsa på Rosh Hashanah (http://www.curriculum.noahidehomeschool.org/resources/roshhashanah.pdf). I denna psalm nämns ”Folkens främsta samlas som Abrahams Guds folk”, Ps 47:10. Med ”Folkens främsta” avses rättfärdiga icke judar enligt Rabbi Shlomo Yitzchaki som levde i Frankrike på 1100-talet.

I Synagogorna över hela världen kommer man blåsa i bockhorn, Shofar. Noachider har inget bud om att de måste besöka en synagoga för att höra när man blåser i hornen, men är inte heller förbjudna. Har man möjlighet att besöka en synagoga kan gärna göra det, men kom ihåg att anmäla ditt besök några dagar i förväg (viktigt).
Ljudet av Shofar ska påminna människan att vända sig till Hashem.

Hur bedömer Gud en noachid? Noachider är ålagda att leva efter de sju noachidiska buden, som alla säger vad vi inte ska göra. Gud granskar oss alltså utifrån i vilken utsträckning vi inte bröt mot de sju buden. Dessutom ser Gud till det goda vi gjort mot andra i praktiska handlingar eller när vi ger till välgörenhet.

Jag har inte ännu planerat helt hur jag ska fira Rosh Hashanah. Eventuellt besöker jag en synagoga.

/ Niklas

Vi är nu i årets sista månad Elul. På Lördag är det nytt år!
Då firas Rosh Hashannah. Tio dagar efter det är det Yom Kippur, försoningsdagen.
Det är dags att börja förbereda sig för dessa högtider. Jag ska skriva mer om det de närmaste dagarna.

/Niklas

För ett tag sedan skrev jag att jag skulle kolla upp buden mot att skapa hybrider mellan olika djur- eller växtarter och även förbudet mot att ympa växter på en annan art.

Dessa bud är sådana som noachider kan välja att följa. De är bud som inte är uttryckligen givna till Israels folk. (Jämför ex med sabbatsbudet som står i passagen med de ”tio budorden”, denna passage inleds med att den berättar att de buden gäller Israels folk, ”Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er”, 5 Mos 5:1).
För listor med bud som enlig judisk tradition är ok att följa hänvisas till dessa sidor: http://www.noachide.org.uk/html/66_noachide_laws.html

Att inte skapa hybrider och att inte ympa växter på andra arter är ett sätt att visa Gud att man respekterar Guds verk, skapelsen. Människan kan inte skapa något bättre än Gud. Gud har skapat universum på det sätt han önskade och avsåg (med evolution eller på något annat sätt, inte så viktigt hur). De egenskaper Gud har nedlagt i varje art har han avsett att de ska ha. Det kan finnas genetisk variation inom arter, så att växtförädling och selektiv avel kan bedrivas, men den genetiska variationen är då given av Gud enlig Guds avsikt.

Jag försökte ympa en kaktus som Gud skapat med den enastående förmåga att både klara av ökenhetta och tiotals minusgrader på 3000 meters höjd över havet på en snabbväxande djungelkaktus specialiserad på att frodas där andra kaktusar ruttnar. Jag ville snabbt få en stor kaktus som (med regnskydd) skulle trivas på balkongen. Men inte uppskattar jag väll skönheten i Guds skapelse om jag inte har tålamod att låta den av Gud skapade köldtåliga kaktusen, T. Pasacana, utvecklas i den tack skaparen har bestämt.

Noachider får äta hybrider, ex mulor, och det finns inget föreskrivet straff om lag-budet bryts. Det är därför snarast god etik att som noachid låta bli att ympa växter på andra arter eller att skapa djurhybrider.

Skulle jag ha ett arbete där jag höll på med genmodifierade växter eller djur skulle jag behöva kolla upp vad judedomen anser i de frågorna, men nu kan jag nöja mig så här för den här gången.

/ Niklas