För ett tag sedan skrev jag att jag skulle kolla upp buden mot att skapa hybrider mellan olika djur- eller växtarter och även förbudet mot att ympa växter på en annan art.

Dessa bud är sådana som noachider kan välja att följa. De är bud som inte är uttryckligen givna till Israels folk. (Jämför ex med sabbatsbudet som står i passagen med de ”tio budorden”, denna passage inleds med att den berättar att de buden gäller Israels folk, ”Hör, Israel, de stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er”, 5 Mos 5:1).
För listor med bud som enlig judisk tradition är ok att följa hänvisas till dessa sidor: http://www.noachide.org.uk/html/66_noachide_laws.html

Att inte skapa hybrider och att inte ympa växter på andra arter är ett sätt att visa Gud att man respekterar Guds verk, skapelsen. Människan kan inte skapa något bättre än Gud. Gud har skapat universum på det sätt han önskade och avsåg (med evolution eller på något annat sätt, inte så viktigt hur). De egenskaper Gud har nedlagt i varje art har han avsett att de ska ha. Det kan finnas genetisk variation inom arter, så att växtförädling och selektiv avel kan bedrivas, men den genetiska variationen är då given av Gud enlig Guds avsikt.

Jag försökte ympa en kaktus som Gud skapat med den enastående förmåga att både klara av ökenhetta och tiotals minusgrader på 3000 meters höjd över havet på en snabbväxande djungelkaktus specialiserad på att frodas där andra kaktusar ruttnar. Jag ville snabbt få en stor kaktus som (med regnskydd) skulle trivas på balkongen. Men inte uppskattar jag väll skönheten i Guds skapelse om jag inte har tålamod att låta den av Gud skapade köldtåliga kaktusen, T. Pasacana, utvecklas i den tack skaparen har bestämt.

Noachider får äta hybrider, ex mulor, och det finns inget föreskrivet straff om lag-budet bryts. Det är därför snarast god etik att som noachid låta bli att ympa växter på andra arter eller att skapa djurhybrider.

Skulle jag ha ett arbete där jag höll på med genmodifierade växter eller djur skulle jag behöva kolla upp vad judedomen anser i de frågorna, men nu kan jag nöja mig så här för den här gången.

/ Niklas

Annonser