Just nu pågår Sukkos. Det är en av de högtider som är påbjudna i Bibeln/Tanakh.

Förra året skrev jag:
”När templet fortfarande stod i Jerusalem brukade prästerna varje Sukkos offra i templet för alla andra folk, trots att de inte tror på Gud. Profeten Sakarja profeterade (Sak 14:1-21) att när Moshiach (Messias) kommer och återuppbygger templet ska människor från de olika folken komma och offra i Templet och fira lövhyddohögtiden.

Idag finns inget Tempel på tempelberget. Därför läser man texter om offertjänsten istället, tillsammans med bön.”

Anledningen till att det under tempeltiden under Sukkos offrades särskilda offer för alla andra folk var att egentligen borde alla andra folk den högtiden borde komma till templet i Jerusalem och offra till Gud, men de hade tappat tron på Hashem. Därför offrade judarna till Gud för hednafolken under Sukkos.

Idag finns det inga föreskrifter för hur icke judar bör högtidlighålla Sukkos. Vissa noachider håller festligare måltider. Andra bygger lövhyddor efter judiska förebilder. Vissa betonar att det är extra viktigt att be dessa dagar, för bönen har i någon mån samma funktion som offren i templet hade. Även att tacka Gud för att han har omsorg om oss var och en brukar betonas.
Jag kommer försöka be lite mer än vanligt och vara noggranare med mina bönerutiner.

/
Niklas