You are currently browsing the monthly archive for mars 2010.

Bloggandet ligger på en minimal nivå, men i veckan skrev jag följande som ett svar till en kommentar under ”Noachidism är…” Jag tycker det passar bra här på förstasidan. Det ger en väldigt kort bild av hur noachidisk tro har aktualiserat igen de senaste 30 åren:

De bud som gäller oss icke judar står omnämnda i judiska urkunder (se ex https://noachid.wordpress.com/nagra-referenser/ ). Under historiens gång har europeiska judar varit förhindrade att berätta om detta, då de annars riskerade livet. Ville någon absolut leva efter judendomen fick den därför konvertera (eller vara född av en judisk mor).

På 1980-talet hade judar i större delen av världen förhållandevis goda levnadvilkor och den judiska staten stod stabil. Då började Lubavitcher Rebbe i chabad-rörelsen tala om judendomens syn på icke judar och nämnde noachider.
År 1987 kom den första moderna boken riktad till almänheten om noachidisk livsstil och tro när ”The Path of the Righteous Gentile ” av Chaim Clorfene och Yakov Rogalsky publicerades (läs boken gratis online här http://www.moshiach.com/action/morality/ ). Sedan har det kommit fler böcker.

Under 1980-talet blev bl a Vendyl Jones noachid och han har varit en viktig frontfigur bland noachider. Rabbi Michael Katz började även undervisa noachider (http://www.rainbowcovenant.org/pages/articlesKatzReport.htm ).
År 1990 erkändes den noachidiska rörelsen av chefsrabbinatet i Israel (se föregående länk) och Rabbi Yoel Schwartz började sammanställa undervisning om bud som gäller oss icke judar (se ex http://www.okbns.org/R_Schwartz_Intro.html ).

Vi blir fler noachider, sakta men säkert, men fortfarande vet få om vad noachidisk judendom är även bland judar. Bor du i närheten av en judisk församling så tycker jag att det är en bra ide att besöka dem några gånger (föranmäl dig alltid). Om det verkar intressant för dig är troligen det bästa att gå en introduktionskurs i judendom som de brukar börja en om året. En introduktionskurs kan man gå även om man inte konverterar.

De online-sidor jag tycker är bäst för att lära sig om noachidisk judendom är:
http://www.okbns.org/
http://www.noahidenations.com/
http://www.asknoah.org/

Shalom!
/ Niklas