You are currently browsing the monthly archive for juni 2010.

Jag har fram till förra inlägget aldrig skrivit om politik. En anledning är att jag älskar Judendomen och då särskilt noachidisk judendom samtidigt som jag inte känner mig hemma i politiskt konservativa kretsar (jag är tämligen opolitisk). Jag uppfattar att ortodox judendoms företrädare ofta står nära konservativa politiska värderingar.

Synen på Israel är en fundamental fråga i sammanhanget. Jag uppfattar Israel som en legitim stat som har rätt att försvara sig mot angrepp (ex raketangrepp från Gaza) för att rädda liv i Israel (enligt det noachidiska budet att inte döda), men tycker inte jag behöver vara politiskt konservativ.

Vissa noachider går väldigt långt i sin kärlek till staten Israel och Israels religion och de uttrycker sig ibland som om personer, som med en svensk skala befinner sig politiskt i mitten mellan höger och vänsterpartier (som jag ungefär), är fiender som måste bekämpas.
Det gör mig bekymrad och sorgsen!

Det som spelar någon roll är om människor håller de sju noachidiska buden. När kommunister fanns bröt de mot budet att inte stjäla genom att staten beslagtog privat egendom. Men om vänsterfolk lever efter de sju noachidiska buden spelar det ingen vilken politisk ideologi de bekänner sig till.

Många politiska partier har en liberal syn på sexualitet. Det är inte något problem för en noachid så länge man ser till att inte ägna sig åt incest och avhåller sig från analsex mellan män som bibeln förbjuder (det sista kanske provocerar något).

Jag har även stött på fientlighet mot Islam från amerikanska noachider (som har haft anknytning till drabbade vid 9/11 attentaten). Om alla muslimer levde efter det noachidiska budet att det är förbjudet att mörda oskyldiga människor då hade dåden vid World Trade Center aldrig hänt.
Judendomen lär att den enda gång man får döda är i försvar, för att rädda liv.

Det kommer en tid då mänskligheten vänder sig till Judendomen:

Zec 8:20 Så säger HERREN Sebaot: Än en gång skall folk komma hit, ja, många städers invånare.
Zec 8:21 Och de som bor i den ena staden skall gå till den andra och säga: ”Låt oss gå och bönfalla inför HERREN och söka HERREN Sebaot, jag själv skall också gå.”
Zec 8:22 Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka HERREN Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla HERREN.
Zec 8:23 Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall tio män, av alla språk och länder, gripa tag i mantelfållen på en judisk man och säga: ”Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er.”

När mänskligheten vänder sig till Judendomen och börjar leva efter de sju buden då kommer en tid av fred, den messianska tidsåldern. Freden kommer bero på att folk lever efter de sju buden, inte på att alla kommer har samma politiska åsikter.

/ Niklas