Under de senaste månaderna har jag varit lite mer delaktig på en mailgrupp från Noahide Nations och på deras sociala forum (som liknar Facebook). Det känns riktigt bra att vara del av en gemenskap även om det bara är över nätet.

Under sommaren har jag last kapitlet om budet att avhålla sig från avgudadyrkan i boken
”The Path of the righteous gentile”: http://www.moshiach.com/action/morality/

Dessutom har jag läst lite i “The rainbow covenant” av Dallen och diskuterat några punkter med andra noachider.
Det är inte så svårt att generellt förstå att man ska avhålla sig från avgudadyrkan, men att förstå alla detaljer i den ganska kompakta text som ”The Path of the righteous gentile” utgör är svårare. Några frågor skickade jag till en Rabbin, men jag har inte fått svar än.

Generellt uppfattar jag att avhållsamhet från avgudadyrkan innebär att man enbart tillber Israels En-de Gud och tror att det inte finns någon annan jämförbar väg att lära känna Hashem än via den judiska traditionen. Generellt uppfattar jag även att man inte bör delta i andra religioners religiösa aktiviteter.

Denna månad är upptakten inför Rosh Hashana och nyår. Det är en tid av självrannsakan inför att Gud håller dom och man förhoppningsvis får leva ett år till.

/ Niklas