Igår var det försoningsdagen. Den dagen i den judiska almanackan har varit försoningsdagen sedan Gud på den dagen förlät folket i öknen för guldkalven. Det är den dag på året då den judiska traditionen säger att Gud är som närmast (Uppgiften hämtad härifrån: http://noahidenations.com/noahide-education/articles/about-the-noahides/722-rosh-hashanah-yom-kippur-and-the-noahide).

Som noachid, trots att jag inte är jude, tog jag tillfället i akt och rannsakade mig själv extra, bad om försoning och ägnade lite extra tid åt bön och Bibelstudie.
På eftermiddagen loggade jag in på Noahide Nations gudstjänst men tyvärr var den inställd.

Noahide nations community har betytt en hel del för mig det senaste halvåret. Att kunna chatta, maila, lyssna på gudstänster (tyvärr ofta nattetid  för svenskar) och ladda hem undervisnings-mp3’er det känns riktigt bra. Känns som jag har hittat ”hem”. Hoppas det förblir så. Man utvecklas av att umgås med andra och få impulser från dem.

/ Niklas