I torsdags träffade jag en noachid som är på besök i Sverige och som har studerat för en Rabin i sitt hemland. Jag är minst sagt avundsjuk, men absolut inte missunnsam. Det skulle vara så värdefullt med en grupp att lära sig tillsammans med och med Rabiner som med sin gedigna kunskap borgar för att man lär sig att rätt praktisera de sju kategoriernas bud.
Att träffa en annan noachid och byta erfarenheter och prata bort ett par timmar det går såklart inte att jämföra med att chatta och maila med andra likasinnade.

Under hösten har jag haft lite mer fokus på budet mot avgudadyrkan.
Varför ska man egentligen leva efter etik baserad på judendomens sju noachidiska bud? Det finns ju massor med hygglig etik att lära och följa, så varför just dessa sju bud?
Den enda rimliga anledningen är för att man tror att dessa sju bud är vad Gud önskar att alla människor lever efter.

Detta innebär även att man tror att Israels Gud finns och är den En-de guden, skaparen av universum.
Budet mot avgudadyrkan innebär därför att man bryr sig om hur man förhåller sig till Gud.

Tre punkter framställs som mest viktiga i boken The Rainbow Covenant av Michael E Dallen, sid 275 (fritt översatt):
– Att inte fysiskt böja sig ned inför någon form av avgud eller avgudabild utan enbart inför Gud.
– Att inte på något sätt betjäna en icke gud och inte delta i det traditionella sätten att praktisera andra religioner.
– Att inte praktisera avgudadyrkan, andra religioner, på det sätt som Israels Gud föreskrivit för tempeltjänsten vad gäller att buga sig, offer, rökelse eller flytande offer.

Om en gift man uppvaktar andra kvinnor än sin fru kan hon mycket stött, på samma sätt som Gud ogillar när man uppvaktar andra (icke-)gudar.

Det finns massor med uppfattningar att läsa och lära om budet mot avgudadyrkan. Jag känner att jag bara nosat på ämnet och i bästa fall börjar få en grov övergripande uppfattning av vad det är. Det tar nog ett tag för mig att lära sig och förstå i detalj. Det kanske kommer fler inlägg på detta tema.

/ Niklas

Annonser