För ett par dagar sedan diskuterade jag de noachidiska buden med en kristen kvinna. Hon kunde köpa att det de sju buden underlättar tolkningen av 1 Mosebok. Att synd och lagbrott existerade långt innan Sinai.

Kain syndade när han dödade Abel:

”Är det icke så: om du har gott i sinnet, då ser du frimodigt upp; men om du icke har gott i sinnet, då lurar synden vid dörren; till dig står hennes åtrå, men du bör råda över henne.” 1 Mos 4:7

Abraham levde efter Guds bud:

”Abraham har lyssnat till mina ord och hållit vad jag har bjudit honom hålla, mina bud, mina stadgar och mina lagar.” 1 Mos 26:5

Det finns stora skilnader mellan (noachidisk) judendom och kristendom. Det var inte läge att gå in i detaljer, men jag är glad att jag fick möjlighet att skicka med henne en detalj. Judendomen är väldigt tydlig med att man tror att Gud är En:

Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en. 5 Mos 6:4

Det innebär att Gud inte bara är den En-de guden. Gud är till sin natur En. Gud är inte delbar i flera delar, såsom kristna som tror på sin obibliska treenighetslära gör. Gud är en. Det finns inte en del i Gud som är en människa, som de tror. Att be till en människa, som vissa kristna ber till Jesus är därför avgudadyrkan. Dessutom står det i Bibeln att Gud inte är en människa:

”Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson,” 4 Mos 23:19

Så jag var glad att jag fick möjlighet att berätta att det från mitt perspektiv är fel att be till människan Jesus, för det är en form av avgudadyrkan. (Dessutom hänvisade jag till deras ”Fader vår”-bön som lär att man ska be till Gud, ”fadern”.)

Alla religioner har sina uppfattningar och tycker ofta att de andra har missuppfattat saker och ting. Denna punkt rörande treenigheten och Jesus är dock så avgörande att vissa i Judendomen menar att Kristendomen är en form av avgudadyrkan, till skillnad från Islam (som har missuppfattat vissa saker).

/Niklas