Vilka bud bör vi icke judar leva efter?

Det svar man får beror på vem man frågar. Vems svar vill du ha?

Frågar man en ateist får man ett svar som nog rör att gå efter förståndet, sekulära lagar och modern filosofi.
Men inte ens en ateist kan bevisa att Gud inte finns. Om Gud finns kan Gud faktiskt ha synpunkter på etik och livsföring av de skapade människorna.

Frågar du en kristen blir det vanligaste svaret att du bör älska Gud och din nästa som dig själv.
Men de är så generella formuleringar att de inte duger för att vägleda i etiska dilemman.

Frågar man någon från messianska rörelser som försökt närma sig judendomen blir ofta svaret att man bör leva efter Torahns bud ungefär som judarna gör och att den nedtecknade muntliga traditionen i judendomen är fel.
Men det står i inledningen av alla textpassager som ger bud om att hålla sabbat eller kosher att de riktar sig till Israels folk, just det, Israels folk:

Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.
Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor.
Lev 23:2-3

Frågar man en jude som tror, praktiserar och i många år studerat Torahn och de judiska texterna om hur Toran ska praktiseras då får man troligen ett svar liknande detta:

Every person that agrees to carry out the seven Mitzvot of the children of Noah, and does this in a careful manner, is a righteous gentile, and has part in the world to come, meaning that he carries this out because G-d has ordered him to do so in the Torah, through Moses.
Melachim-Kings (8:11), Rambam

Alltså, det vanliga svaret inom rabbinsk judendomen är att icke judar ska leva efter de sju noachidiska buden. Att man ska göra det noga, för man tror att de faktiskt givits av Gud. Då anses man ha del i den kommande världen.
Frågar man andra än de som tror på Rabbinsk judendom, då får man andra svar. Var och en väljer vilket svar den vill lyssna på och hur den vill leva sitt liv.

Jag har valt det svar som man får från Rabbinsk, oftast ortodox, judendom. Minimum är att man lever efter de sju buden:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
Exempelvis: Jag riktar min bön till Israels Gud.
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
Exempelvis: Jag nedgraderar inte Gud genom att delta i andra religioners gudstjänster eller traditioner.
– Mörda inte.
Exempelvis: Jag mördar inte (men känner till regler för självförsvar som gäller enbart då dödande räddar människor från att bli mördade).
– Inled inte sexuellt osunda och /eller sexuellt omoraliska beteenden.
Exempelvis: Jag ägnar mig inte åt någon form av incest.
– Stjäl inte.
Exempelvis: Jag tar inte något utan lov. Inte ens papper eller pennor från jobbet utan lov.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
Exempelvis: Jag har kollat upp och uppfattar att svenskt regelverk för slakt innebär att djuren är döda när de styckas.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.
Exempelvis: Jag har förhållandevis god tilltro till det sekulära rättsväsendet och har inte behövt bilda opinion e d på detta område.

Man kan praktisera fler bud ganska lätt än minimum som jag gav exempel på. Jag utvärderar mig själv någon gång om året utifrån denna lista med bud som faller inom de sju noachidiska kategorierna:
http://www.noachide.org.uk/html/66_commandments.html

Alla människor kan må bra av sjundedagsvila och det finns inget hinder mot att äta kosher slaktat kött, men om man av religiösa skäl försöker praktisera sabbat eller kosher då behöver man handledning från en Rabbin. Det är massor av detaljer man då ska känna till och utföra på rätt sätt, så att det svårligen går att enbart läsa sig till kunskap om hur man praktiserar kocher och sabbatsreglerna. Noachider är inte uttryckligen förbjudna att praktisera de bud som specifikt gav till Israels folk, men om man vill praktisera dem ska man göra det rätt och då behövs handledning av en Rabin.

Varför fråga andra än judar om judars uppfattning om hur icke judar bör praktisera judendom? Judar som studerat Bibeln och praktiserat Torahn sedan barnsben är de enda som kan ge ett riktigt legitimt svar på frågan om hur icke judar bör praktisera judendom.
Det finns en oändlig uppsjö av uppfattningar om judar och vad judar tror, men jag är intresserad av att höra och lära från dem själva. De är deras svar jag är ute efter.

Shalom!

Niklas