You are currently browsing the monthly archive for februari 2011.

Att vara noachid har varit ett brottande med mig själv. Jo, visst finns det områden och tillfällen som gjort att jag har behövt arbeta både med att ta reda på vad som, utifrån Judendomen, är rätt sätt att handla i en given situation och hur jag ska förmå mig att göra så. I mitt liv har Gud givit mig 2-3 olika jobbiga relationer som har lärt mig mycket, har förändrat mig, har fört mitt liv i en annan riktning än jag kanske annars skulle gått.

Jag kan tacka Gud för det, samtidigt som jag inser att det är inte över än. Kanske är det så att var person har en uppgift i livet. Om jag kunde bryta med de två som är jobbiga för mig, skulle kanske nya personer dyka upp i mitt liv som fick mig att arbeta med samma saker ändå. Det finns tillfällen då man kan behöva ge upp och kasta in handduken. Om jag inte klarar av att förhålla mig på ett sunt sätt gentemot dessa få  ”jobbiga” personer, utan far illa så min hälsa, min roll som förälder eller mitt jobb blir för drabbat. Det hänger på mig.

Nyligen blev jag rekommenderad (av en judisk kvinna som kontaktade mig via bloggen) att läsa boken ”The trail to tranquility” av Rabbi Lazer Brody. Den handlar om att hantera ilska. En viktig synvinkel i boken är att Gud har absolut kontroll över allt som händer, så att bli arg på jobbiga människor är inte så funktionellt för det är Gud som låter mig gå igenom det som händer. Jag kan utveckla min förmåga att hantera situationer och människor, istället för att bli arg inombords. Genom att hantera det som händer och göra det som är gott kan jag skapa en lite bättre tillvaro, istället för att vara arg. Det är ett viktigt budskap.

Shalom!

Niklas

Idag lade jag till en länk till The Sanhedrin där Rav Yoel Shwartz har publicerat en mycket bra artickel om vad det innebär att leva enligt de noachidiska buden. Rav Shwarz är nog den Rabbin vars texter betytt mest för mig. Det han skriver/skrivit har betytt oerhört mycket för mig. Jag har stor respekt för rabbiners kunskap och det gäller i högsta grad Rav Shwartz, som jag högaktar!

http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?title=Questions_and_Answers_on_Bnei_Noah_by_Rav_Yoel_Shwartz

/Niklas

Jag har länge gillat undervisningen från Rabbi Avraham ben Yaakov som har siten Azamra, http://www.azamra.org/.

Därifrån var lätt att hamna på den stora informationsrika Breslev-portalen: http://www.breslev.co.il/

En Rabbin med kopplingar till Breslev är författaren Rabbi Lazer Brody som ibland bloggar med inriktning till noachider: http://lazerbrody.typepad.com/lazer_beams/bnai_noach/

Shalom!

/Niklas