Idag lade jag till en länk till The Sanhedrin där Rav Yoel Shwartz har publicerat en mycket bra artickel om vad det innebär att leva enligt de noachidiska buden. Rav Shwarz är nog den Rabbin vars texter betytt mest för mig. Det han skriver/skrivit har betytt oerhört mycket för mig. Jag har stor respekt för rabbiners kunskap och det gäller i högsta grad Rav Shwartz, som jag högaktar!

http://www.thesanhedrin.org/en/index.php?title=Questions_and_Answers_on_Bnei_Noah_by_Rav_Yoel_Shwartz

/Niklas