You are currently browsing the monthly archive for mars 2011.

Jag vill pålysa sommarens Noahide Nations världskongress i sommar. Själv kommer jag inte åka, men det skulle verkligen varit kul. Om någon annan åker får de gärna skriva en resume av kongressen så postar jag den på bloggen.

Alla namn på talarlistan är mycket kunniga när det gäller judendom för icke judar, noachider. Alla talare utom de fyra sista är Judar. Ni som följer min blogg känner säkert till flera av namnen.

Är du ny vad gäller de sju kategorierna av bud som gäller hela mänskligheten, då kan jag rekommendera att du googlar på de olika föreläsarna på talarlistan. De har mycket att lära oss andra.

Även om jag inte firar shabbat har jag börjat att varje fredag som jag har min dotter hos mig tänder jag ett ljus för att markera att det är en speciell dag. Denna vecka är hon hos sin mamma, men häromdagen tänkte jag att varför tänder jag inte ljus när hon inte är hos mig? Att det är sjunde dagen är lika speciellt ändå. Så i kväll tänder jag ett ljus och tänker på det judiska folket som fått budet att fira sabbaten.

Shabbat Shalom!

Niklas

Det är högtiden Purim idag. Det sker i åminnelse av berättelsen i boken Ester i Bibeln. Det handlar om hur den Persiske konungen Ahasuerus i sitt harem har en hustru, Ester, som är Judinna. En komplott för att förgöra det Judiska folket misslyckas tack vare Esters försorg (läs berättelsen!).
För mig är denna berättelse en i raden av berättelser om hur det Judiska folket gång efter annan genom historien har varit utsatt för folk med onda avsikter, men de har med Guds försorg aldrig blivit förgjorda. Det ger hopp och förtröstan på Hashem.

Jag ser inget hinder för att noachider firar Purim. Den dag det finns en b’nei Noach församling i Sverige kommer Purim säker att firas. Jag firar inte Purim, men tänker Guds omsorg om oss och har reflekterat lite över Esters budskap.
Boken Ester nämner inte Gud någon gång. Kanske är ett av bokens budskap att det är viktigt att vara handlingskraftig för det som är rätt och riktigt, även när Gud kan kännas långt borta.

Shalom!

Niklas

… vad noachiden Dr Vendyl Jones åstadkommit så jag skrev inte om honom på bloggen. Nu inser jag att han har starkt bidragit till 1900-talets ökning av medvetenheten om de Noas sju bud som gäller hela mänsklighen. Dr Vendyl Jones avled 27/12-10.

Arkeologen Dr Vendyl Jones hittade rökelsen från det första templet, men hittade inte arken.
Dr Vendyl Jones var arkeologen som var förlagan till Indiana Jones filmernas huvudgestalt.
Dr Vendyl Jones blev omnämnd i Times Magazine efter att han hjälpt IDFs artilleri i eldgivningen när de under sexdagarskriget 1967.
Dr Vendyl Jones var Babtistpastorn från USAs Bibelbälte som blev noachid och organiserade 1990 den första världskonferensen för noachider.

Lyssna till mer om vad denna spännande person åstadkom:

Rabbi Avraham ben Yaakov:
Tribute to Vendyl Jones;
G-d has no name
Posted Sunday 2 January 2011
http://media.azamra.org/sundays/vendyl.mp3

Arutz7 Radio’s ”Noahide Nations”, 1/3/2011.
Audio: In Memory of Vendyl Jones
http://www.israelnationalnews.com/Radio/News.aspx/2777
http://dwnmedia.israelnn.com//arutz7/shows/nn/noah110103.mp3

/Niklas

Judendomen är till stor del en religion som talar om hur man bör leva, i alla fall för Torah observnta judar. Många noachider vill väldigt gärna praktisera delar av judendomen som påverkar den personliga livsstilen mycket, såsom att hålla shabbat och kosher och undvika fläsk. Ibland känner jag mig nästan lite utanför i web-diskussioner som berör (om och) hur noachider ska praktisera detta. Faktum är att Bibeln eller den muntliga Torahn inte påbjudit andra än Israels folk att hålla kosher och shabbat. Om man lever enbart efter de grundläggande sju noachidiska buden är livsstilsförändringen för de flesta inte så stor. Få människor har problem med att låta bli att stjäla, mörda, begå incest eller tillbe annat än Gud och i Sverige har vi regler för slakt som gör att vi inte behöver vara oroliga att djuren inte var döda när de styckades. De yttre livsstilsförändringarna är likaså ganska små även om man uppfattar att noachider är ålagda att leva enligt 66 bud indelade i de sju kategorierna: http://www.noachide.org.uk/html/66_commandments.html

Som Svensk utmärker jag mig inte när jag undviker att gå till kyrkor, annat än för begravningar e d, för att inte passivt delta i ”avgudadyrkan”. I vårt land är det vanliga att inte gå i kyrkan. Andra märker inte heller om jag låter bli att ha opassande tankar om ”min nästas” hustru. Andra märker inte om jag låter bli att ta med pennor hem från jobbet. Jo, någon gång har några jobbarkompisar faktiskt frågat varför jag är så noga att betala för mig i kommunhusets kafeteria när jag kunde säga att jag arbetar där och ta gratis kaffe. Andra ser inte att jag har undervisning i mp3-spelaren från olika Rabbiner eller att jag hemma läser om judendom för noachider. Andra ser inte att jag på något sätt ber varje dag. Så, utåt sett är jag en riktig medel-svensson.

Att vara noachid blir vad man gör det till. Det område där jag gör något extra som påverkar min vardag det är att jag ber, på något sätt, varje dag. Noachider är inte ålagda att be (!) men om man gör det (vilket är naturligt för mig) då är man ålagd att rikta sin bön till Skaparen (d v s inte begå avgudadyrkan), Israels Gud, och att be respektfullt inför sin Gud (för att inte bryta mot budet att häda). När jag blev noachid hittade jag tidigt en websida om att be de böner som finns i Psaltaren, ungefär som Judar gör: http://www.noahide.com/prayer.htm Att be från Psaltaren var nytt för mig och det gör jag fortfarande ofta. Websidan http://www.noahide.com/prayer.htm som jag länkar till är bra när det gäller undervisning om bön, men på de andra sidorna på siten skriver web-författaren saker som jag absolut inte kan stå för. Med ambivalens länkar jag till den sidan, för det finns få andra sidor som så uttryckligt undervisar noachider om bön.

På senare tid har jag lyssant på undervisning om bön från både Rabbi Avraham ben Yaakov, http://www.azamra.org/ , och från Rabbi Lazer Brody, http://www.israelnationalnews.com/Radio/Author.aspx/4130 . Båda dessa Rabiner är har anknytning till den tradition som starkt betonar undervisningen från Rabbi Nachman från Breslev om daglig personlig bön. Jag tror denna tradition, Breslev, kan vara värdefull för fler noachider, just för att betoningen på fri bön passar så bra för oss som inte är ålagda att be på något särskilt sätt. Den senaste tiden har jag bett mer med fria ord, direkt från hjärtat till Hashem. Det gör gott. Jag blir mer glad. Jag börjar få nya några tankar, fortfarande dock lite diffusa, om hur jag ska hantera en knepig omständighet i mitt liv. Gud svarar på bön i små göromål i vardagen och jag har en glädje i att knyta ann till Gud. Folk som inte står mig nära tycker nog att jag är vanlig, väldigt vanlig, men de vet ju inte omfattningen som min religion har i mitt liv. Det är ingen hemlighet att jag tror på judendomen eller lever efter de grundläggande bud som gäller hela mänskligheten. Jag är väldigt tacksam till Gud för att det går att kombinera ett väldigt vanligt Svenskt liv med att ha ett aktivt, levande religiöst liv.

Shalom!

Niklas