Det är högtiden Purim idag. Det sker i åminnelse av berättelsen i boken Ester i Bibeln. Det handlar om hur den Persiske konungen Ahasuerus i sitt harem har en hustru, Ester, som är Judinna. En komplott för att förgöra det Judiska folket misslyckas tack vare Esters försorg (läs berättelsen!).
För mig är denna berättelse en i raden av berättelser om hur det Judiska folket gång efter annan genom historien har varit utsatt för folk med onda avsikter, men de har med Guds försorg aldrig blivit förgjorda. Det ger hopp och förtröstan på Hashem.

Jag ser inget hinder för att noachider firar Purim. Den dag det finns en b’nei Noach församling i Sverige kommer Purim säker att firas. Jag firar inte Purim, men tänker Guds omsorg om oss och har reflekterat lite över Esters budskap.
Boken Ester nämner inte Gud någon gång. Kanske är ett av bokens budskap att det är viktigt att vara handlingskraftig för det som är rätt och riktigt, även när Gud kan kännas långt borta.

Shalom!

Niklas