Sefirat Ha’Omer kallas den period på året som det är nu. Gud gav de judiska folket budet att de ska räkna dagarna i sju veckor från Pesach /påsk (3 Mos 23:4-16) till Shavout. De sju veckorna motsvarar dels tiden mellan skörden av korn och skörden av vete i Israel och dels motsvarar de sju veckorna tiden mellan Israels folk lämnade Egypten (högtiden Pesach) till dess de fick Torahn i Sinai (högtiden Shavuot).

Lag Ba’Omer är det idag. Det är den 33:e dagen i mellan Pesach och Shavout. Lag Ba’Omer firar minnet av Rabbi Shimon bar Yochai som var den mest framträdande rabbinen under första århundradet, när andra templet hade raserats. Rabbi Shimon bar Yochai påstås vara upphovsmannen till den kabalistiska texten Zohar. Lag Ba’Omer firas ofta som en festdag med picknic, lekar med barnen och att man tänder stora bål.

Min dotter är hos sin mamma denna helg, så vi kommer inte ha picnic.

Jag, som noachid, behöver inte fira Lag Ba’Omer om jag inte vill, men jag fascineras av symboliken i denna tid på året. Pesach var befrielsens högtid, som firade att varje individ är fri att göra och välja att leva ett gott liv. Shavout, som närmar sig, är den tid på året då Guds vishet uppenbarades särskilt genom att Torahn gavs i Sinai. Vi fria människor har inte bara möjligheten att leva ett gott liv utifrån goda fria val, vi kan faktiskt även leva ett liv inspirerat av Guds vishet genom att leva enligt Guds bud. Lönen för att att med fria val välja att göra det goda och det visa det är den välsignelse och fruktbarhet som den gen här tiden på året symboliserar.

Det är verkligen en skön tid på året!

Nu ska jag ut och bygga på mitt växthus.

/Niklas

Annonser