You are currently browsing the monthly archive for juli 2011.

De senaste månaderna har jag lyssnat mycket på radioprogram med Rabbi Lazer Brody från Israel National Radio. Följande är en av mina reflektioner efter att ha hört programmen.
Rabbi Brody talar mycket om emuna, vilket jag ungefär uppfattar vara förtröstan på Gud eller att lugn förvissning om att Gud har absolut kontroll över allt som sker.

I korthet har jag uppfattat att om Gud har absolut kontroll över allt som sker då är personliga prövningar och motgångar något att tacka för, för de är en del i Guds plan och kommer leda till det bättre, även om man/jag inte kan se det nu.
Det främsta medlet för att kunna leva i förtröstan på Gud, emuna, är om jag uppfattat Rabbi Brody rätt, hitbodedut d v s den personliga bönen.
Att vända sig till Gud i bön för att be för något är i sig ett uttryck för förtröstan på Gud. I alla krig och konflikter, eller i som vid terrordåden i Norge, vänder sig människor i förtröstan till Gud. Det ligger i människans natur. Om antagandet att Gud styr allt stämmer är det självfallet så att man i första han ska vända sig till Gud med sina bekymmer, för Gud styr allt.

Jag har inte uppfattat att Rabbi Brody endast uppmanar till passiv bön mot bekymmer. Judendomen är en religion som i hög grad handlar om hur man bör leva. Det är kärnan i buden, att de påverkar människans livsstil. Ofta tar Rabbi Brody exempel som går ut på att om man ex har problem i äktenskapet ska man dels vända sig till Gud i personlig bön och dels ska man arbeta på att själv leva som en god make/maka. Konsekvenserna av motgångar i livet beror inte bara det motgången åstadkommer utan också på hur man själv hanterar motgången. Det är inte bara hur man har det, utan även hur man tar det som påverkar utfallet i det långa loppet.

Hur man har det, det bestäms i hög grad av de omständigheter som man föds in i eller hamnar i livet, omständigheter utanför den personliga kontrollen och som man ibland absolut inte skulle välja.
Hur man tar det bestämmer man mer själv.
Det finns det många exempel på överlevare från krig, förintelse eller terror, som det gått bra för. Man bör välja att leva så gott man kan och ta vara på möjligheterna innan livet rusat förbi, även om olyckor drabbat en under livet.

Jag tager i dag himmel och jord till vittnen mot eder, att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse, Så må du då välja livet, för att du och dina efterkommande mån leva,
i det att du älskar HERREN, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom; ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dem.

5 Mos 30:19-20

/ Niklas

Dåden i Norge gör det svårt att skriva om något annat. Visst kunde jag skriva om att världen skulle vara mycket fridsammare om hela mänskligheten delade en gemensam etisk standard, såsom de noachidiska buden, men de drabbades sorg är lika stark vad folk skriver. Kanske förvärras deras lidande om man tar denna situation som ett tillfälle att sälja in sina uppfattningar.

Jag har ett par olika saker att skriva men det kan jag göra i morgon också.
Idag ska jag be en bön för de drabbade och deras familjer.

/ Niklas

Jag har en skön semester med min dotter. I går var vi på Kolmårdens djurpark. När hon sover i bilen har jag lyssnat på bla Rabbi Lazer Brody från Israel National Radio. Rabbi Brody är från Breslev-grenan av ortodox judendom. Ju mer jag lyssnar desto mer tycker jag att den grenen av judendomen är särskilt intressant för mig som noachid. Breslev betonar Rabbi Nachman av Breslovs undervisning och vikten av fri bön, med egna ord, till Gud.
Vi noachider har inte något bud om att vi måste be men för den som är andlig/religiös är det ofta naturlig att be. Jag har fått extra inspiration för fri bön de senaste månaderna fri bön efter att ha lyssnat på Rabbi Brody. Spenderar man tid med Hashem ger det oändligt mycket tillbaka. Pröva själva.

Jag lade till en länk idag till Breslev här på bloggen:http://www.breslev.co.il/

Läs gärna detta om hitbodedut:
http://www.breslev.co.il/articles/breslevpedia/hitbodedut_–_secluded_prayer.aspx?id=1120&language=english

/ Niklas