Medelålders man som är förunnad att vara pappa!

Jag var under ca 25 år kristen i en vanlig frikyrka, men insåg att gamla testamentets profeter inte talade om eller förutsade att Gud skulle uppenbara sig i mänsklig gestalt (Jesus, inkarnationen kristna tror på) och de profeterade inte heller något om någon treenighet. Jag behöll därför bara min tro på “gamla testamentet” eller tanakh som det egentligen heter.

– Jag är ganska bokstavstroende i min tolkning av Bibeln, men inser att vissa passager vet jag inte hur de ska tolkas.

– Jag är ganska liberal i hur ”observant” jag är vad gäller buden. Jag håller minimum, men gör inte så mycket mer. Jag ska lära mig mer, utveckla mig mer och hålla fler bud så att min personliga potential, av Gud given, realiseras mer.

– Jag är ganska liberal när det gäller att uttala mig hur andra ska leva. Jag uttalar mig om hur jag uppfattar Bibeln och hur jag lever/vill leva, men andra har eget ansvar för sina liv.

– Jag far fortfarande inte börjat fira judiska högtider. Många Noachider följer den judiska kalendern noga och firar högtiderna på liknande sätt som judar. Det är ytterligare ett område för mig att lära mig mer om.


Motivet för bloggen är i första hand att visa på att det går att tro på Israels Gud även om man bor långt ifrån någon judisk gemenskap och inte har för avsikt att bli jude.

Bloggen är i dagsläget helt och fullt personlig och är inte till för att skapa någon ny församling eller religiös gemenskap. Vanligen har noachidiska församlingar kontakt med judiska teologer, något som jag saknar. Länkarna visar vilka jag sympatiserar med, men jag är inte bunden till någon organisation. Bloggen är därför endast till för att personligt visa på möjligheten att tro på den Gud som gör sig känd i Tanakh(=”gamla” testamentet), det judiska folkets Gud.

Har en akademisk utbildning för arbete med människor.

Kontakt med N:

Vill du kontakta mig utan att det läggs ut på bloggen? Skriv en kommentar där du nämner mig att den inte ska läggas ut. Lämnar du en mailadress kan jag kontakta dig.

/N