You are currently browsing the tag archive for the ‘åldrande’ tag.

Jag fyller 40. Det är en kris för vissa, fest för andra.

Idag var jag i badhuset och badade med min 4-åriga dotter. Två gånger (med en stunds lek mellan) simmade jag 25 meter med dottern på ryggen och mitt huvud under vattnet. Är jag vältränad och gillar utmaningar eller försöker jag jaga undan eventuella tankar om att ungdomen har jag lämnat bakom mig för länge sedan. Att fylla 40 är ett delikat ämne!

Judendomen sägs ibland stå för en medelväg mellan ytterligheter. En sådan medelväg är stället som föreskriver att Nasirer efter Nasirtiden, då de avhållit sig från alkohol, skulle offra bl a ett syndoffer (4 Mos 6:1-21). Vad är det för synd att avhålla sig från alkohol? Allt skapat av Gud kan brukas på goda sätt eller på destruktiva sätt. Religionen föreskriver inte att man ska låta bli alla möjliga saker, men att man ska göra dem på rätt sätt. För den som använt alkohol för mycket kan behöva avhållsamhet fån alkohol. Avhållsamheten är också en avvikelse från en sund alkoholkonsumtion. Därför bär Nasiren fram syndoffer, för att han/hon avvikit från en sund medelväg.

Kanske måste jag ha en balans mellan mitt faktiska åldrande, min erfarenhet, kontra mina lite yngre sidor. Så att jag går en medelväg som bejakar både åldrandet och de yngre sidorna.

/N