You are currently browsing the tag archive for the ‘avgudadyrkare’ tag.

Under de senaste månaderna har jag varit lite mer delaktig på en mailgrupp från Noahide Nations och på deras sociala forum (som liknar Facebook). Det känns riktigt bra att vara del av en gemenskap även om det bara är över nätet.

Under sommaren har jag last kapitlet om budet att avhålla sig från avgudadyrkan i boken
”The Path of the righteous gentile”: http://www.moshiach.com/action/morality/

Dessutom har jag läst lite i “The rainbow covenant” av Dallen och diskuterat några punkter med andra noachider.
Det är inte så svårt att generellt förstå att man ska avhålla sig från avgudadyrkan, men att förstå alla detaljer i den ganska kompakta text som ”The Path of the righteous gentile” utgör är svårare. Några frågor skickade jag till en Rabbin, men jag har inte fått svar än.

Generellt uppfattar jag att avhållsamhet från avgudadyrkan innebär att man enbart tillber Israels En-de Gud och tror att det inte finns någon annan jämförbar väg att lära känna Hashem än via den judiska traditionen. Generellt uppfattar jag även att man inte bör delta i andra religioners religiösa aktiviteter.

Denna månad är upptakten inför Rosh Hashana och nyår. Det är en tid av självrannsakan inför att Gud håller dom och man förhoppningsvis får leva ett år till.

/ Niklas

Jag har aldrig haft någon lust att be till någon annan gud än Israels Gud. Förr hade jag ett antal missuppfattningar som gjorde att jag var kristen och dessa har jag lämnat. Då blir det plötsligt ett problem att i umgänget med de gamla vännerna. Det är inget problem att umgås men om man sätter sig ned och ber… Ska jag sitta med och indirekt delta i vad jag idag tycker är avgudadyrkan (att be till en människa). Jag trivs i vännernas sällskap, det är just bara den aktiviteten.
Hade det funnits noachidisk-judiska trosgemenskaper i Sverige hade jag kanske valt att bekanta mig mer med dem, men nu är läget inte så. Vissa är nog nöjda med att vara privatreligiösa noachider men för mig som varit med i ett par olika församlingar i religionen jag växte upp med uppstår lite av ett tomrum.
I framtiden hoppas jag att vi kan bli några fler noachider i Sverige och att vi kan hålla någon form av gemenskap.
Till dess är jag glad att Gud låter mig ha en riktigt god vän och andra trevliga bekantskaper. Ingen människa är utbytbar, men en trosgemenskap kan många gånger vara svårslagbar.

Tusan så fundamentalistisk jag känner mig som bryr mig så, meeen…

/N