You are currently browsing the tag archive for the ‘Bereishit’ tag.

 

Världen började med en gigantisk explosion, en Big Bang. Bibeln beskriver det som ”varde ljus”! Några verser längre ned i samma kapitel beskrivs i vilken ordning som alla djur skapades. Tusentals år efter att Bibeln nedtecknats kom Darvins utvecklingslära och bekräftade djuren uppkommit i den ordningen!

 

Jag tror att varje ord i Bibelns skapelseberättelse är sant, att det är ett extrakt av det absolut viktigaste för mänskligheten att veta genom alla årtusenden. Vetenskapens bild kanske ser väldigt annorlunda ut, på samma sätt som fiskolja ser annorlunda ut än fisken den extraherats ur. Det är så jag personligen läser skapelseberättelsen, som ett extrakt av den tidiga världshistorien.

 

Det är nog svårt att vara Noachid och ta lärdom från de första människorna efter Noa om man tror att första Mosebok/Bereishit bara är en saga. Men om man blir s k ”kreationist” blir man (enl mig) ganska trångsynt. Så jag tror på Bibelns budskap att Gud skapade världen och på vetenskapen, och ser ingen motsägelse.

 

/N