You are currently browsing the tag archive for the ‘Bibeln’ tag.

Så var det Pride-festival i Stockholm igen! Borde jag, som religiös, avsky homosexuella?
Nej.
Det behövs bara lite inlevelseförmåga. Om homosexuella känner lika mycket attraktion för varandra som jag gör inför kvinnor, då är det definitivt problematiskt om andra ska komma och lägga sig i och ha ”pekpinnar”.

Tänk om jag hade varit homosexuell, hur hade jag hanterat mitt religiösa liv då. Kanske hade jag varit mer inriktad mot liberala- eller progressiva församlingar eller religiösa strömningar.

Vad säger Bibeln då? Det är nog svårt att hitta något stöd för homosexualitet eller homosexuella handlingar. Bibeln är uttryckligen negativ till homosexualitet. Hade jag varit homosexuell och lika religiös som nu hade jag behövt försöka hitta ett förhållningssätt. Inte lätt.

Ofta hör man från religiösa att homosexuella bör leva i celibat. Hade jag (som hetro) fått höra något sådant när jag var 19-20 år, då hade det varit en outhärdlig tanke. Varför skulle det vara annorlunda för homosexuella? Idag är jag skild och det skulle inte vara hela världen om jag inte gifter om mig utan får fortsätta i mitt nuvarande celibat.

Även fast Bibeln säger att homosexuella handlingar är synd har jag inte någon rätt att bidra till förföljelser på homosexuella.

I kväll börjar Sabbaten igen. Ha en fridfull kväll.

/N

Gud skapade världen god säger skapelseberättelsen och berättelsen om Noa berättar att det var värt att bevara miljön till efter floden. Miljömedvetenhet är att respektera Skaparen, oavsett om man tror på berättelserna ordagrant eller symboliskt.

Trots detta säger en profetia att:


Isa 51:6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner.

Visst förstör vi atmosfären och förbrukar jordens resurser.Vi kan jobba för att respektera skapelsen bättre. Fattiga länder har fördelen att de kan uppdatera sina industriers miljöteknologi med redan befintlig teknologi från rika länder. Kostnaderna blir inte lika stora. Det blir bättre för oss alla och vi visar Gud respekt.

/N