You are currently browsing the tag archive for the ‘En Gud’ tag.

För ett tag sedan skrev jag om att Gud är En och därför inte har någon kropp, för då skulle han inte vara den En-de. Det kan du läsa här, https://noachid.wordpress.com/2009/03/15/en-gud/

5 Mos 6:4 ”HEAR, O ISRAEL: THE LORD OUR GOD, THE LORD IS ONE.”

En annan infallsvinkel till att Gud inte har någon kropp är:

Deu 4:11 Ni trädde då fram och stannade vid bergets fot. Berget brann i eld ända upp till himlen, och där var mörker, moln och töcken.
Deu 4:12 Och HERREN talade till er ur elden. Ni hörde orden men såg ingen gestalt, ni hörde endast rösten.

Och:

Deu 4:15 Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då HERREN talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt,
Deu 4:16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna
Deu 4:17 eller en bild av något djur på jorden eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen
Deu 4:18 eller av något kräldjur på marken eller av någon fisk i vattnet under jorden.

Israels folk fick en uppenbarelse av Gud. Det var inte en Gud med en kropp. Därför ska vi inte tillbe någon gud med kropp. (Det är märkligt att kristna tror både att Gud kan ha tre delar (treenigheten), istället för en, och att en av de tre delarna har kropp (Jesus). ) Tror man på Tanakh så tror man bara på En Gud utan kropp.

Det finns ett antal verser i Bibeln som beskriver att Gud har fysiska egenskaper.
Den (judiska) förklaring jag läst är att det bör tolkas bildligt, så att vi människor kan förstå och skapa oss en föreställning av eller om Gud. Trots att Gud inte har någon fysisk kropp.

Gud sade till Mose:
Exo 33:21 Därefter sade HERREN: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.
Exo 33:22 När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi.
Exo 33:23 Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”

Guds närvaro kan vara i högsta grad en fysisk upplevelse, även om Gud inte har en kropp.

Om oss noachider, människor av de andra folken än Israel, står det:
Jer 16:19 HERRE, du min styrka och mitt försvar, min tillflykt på nödens dag, till dig skall hednafolken komma från jordens ändar och säga: ”Bara lögn har våra fäder ärvt, förgängliga avgudar som inte kan hjälpa.
Jer 16:20 Kan väl en människa göra sig gudar? Nej, de gudarna är inga gudar.”
Jer 16:21 Därför vill jag nu låta dem veta det, denna gång skall jag låta dem känna min hand och min makt. De skall inse att mitt namn är HERREN.

Människor av alla folk kommer att upptäcka Israels En-de gränslöse Gud utan fysisk kropp. Många kommer upptäcka Hashem.

/Niklas

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

De två första lagarna rör relationen mellan Gud och människan. Rabbi Yoel Swarts har skrivit i skriften ”Noahide Commandments” (på http://www.okgns.org Free.html) följande om innebörden av att leva efter de två första noachidiska buden:

”I den kategori av tro på en sann G-d, innehåller de sju buden till
barn efter Noah förbud mot dyrkande av andra gudar och mot
hädelse (vilket inkluderar bekännelse till ateism). Det finns naturligtvis många
bud kopplade till tron på en sann G-d. De innefattar:
(A) Älska G-d
(B) Be till Honom
(C) Tacka Honom för hans generositet
(D) Ha förtroende för Honom
(E) Hedra Honom
(F) Håll Hans namn heligt
(G) Förbud mot skändningen av hans heliga namn
(H) Att avlägsna sig från dem som inte tror på Honom såsom ateister, otrogna
och ogudaktig människor
(I) Har en direkt relation med Honom, inte genom några mellanhänder. Detta är
varför det är förbjudet att be, bland annat, till änglar eller till döda eller någon tidigare levande person, nu levande, eller någon kommande person!” (Min översättning till Svenska).

Rabbi Swarts fortsätter sedan med att i ytterligare detalj förklara olika bud som ingår under varje punkt från (A) till (H). Varje noachidiskt lagbud är alltså en kategori som innefattar många bud på samma tema.

Punkt (I) lämnar Rabbi Swarts utan kommentar! Glömde han den? Det är inte helt säkert.
Han diskuterar punkt (B), att be till Gud och kanske tyckte att det räckte.
En annan förklaring är att på ett antal noachidiska web-sidor påpekas att noachider inte behöver be till Gud! Bara följa de sju lagarna.
Men om man tro på, och har, En Gud (första lagen) och vill hedrar den En-de Guden (andra lagen) då faller det sig naturligt att man vill knyta ann till Gud och umgås med Gud, d v s att be. Älskar man någon, ex en nära anhörig, då vill man umgås och knyta ann till den personen. Varför skulle man avstå från att be, om man får knyta ann till Gud?
Kanske är det därför Rabbi Swartz lämnande punkt (I) utan kommentar. Noachider behöver inte be, men det finns ingen anledning att avstå.

/N