You are currently browsing the tag archive for the ‘etik’ tag.

Det gäller att prioritera det som är viktigt i livet. Jag har i närmare 20 år haft detta som ett personligt ledord. Ibland tänker jag det men kan inte uttala det. Säger man att det gäller att prioritera det som är viktigt i livet, då riskerar man låta sarkastisk om man talar om någon som gör definitivt helt fel.

Sveriges första självmordsbombare, som utför dådet här, missade definitivt målet för sitt liv. En pappa som väljer att ta livet av sig själv och försökte döda oskyldiga människor. Hade han valt att bara vara pappa hade han gjort något gott.

För några månader sedan diskuterade jag med en muslim om synen på mord, självmord och terrorhandlingar. Vi var rörande överens! Det är alltid fel att döda oskyldiga människor.

Det finns ganska tydligt formulerade riktlinjer i den noachidiska litteraturen om när man får döda andra. Det är när man dödar i självförsvar.
Om nöden kräver det kan man tvingas döda en person innan den person hinner döda andra. Hade det funnits underättelser om självmordsbombaren hade polisen (eller någon annan) inte varit mördare om de avslutat hans liv med en kula i huvudet innan han hann utlösa bomben. Den som dödar för hindra en mördare räddar liv.

Det som behövs för att alla ska kunna leva tillsammas på den här jorden är att vi har en grundläggande etik som alla kan vara överens om. De noachidiska buden är Judendomens svar på hur vi ska få en tryggare värld. Ett av buden säger att det behövs välfungerande rättssystem i alla länder, för annars tar folk lagen i egna händer. Andra bud reglerar hur vi beter oss gentemot varandra. Att vi inte stjäl, mördar och att vi går att lita på i relationer.

Världen skulle inte nödvändigtvis bli fredligare om alla trodde som jag gör. Världen blir fredligare när alla lever enligt den grundläggande etik som omfattar hela mänskligheten:

De sju Noachidiska buden är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller sexuellt omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

/ Niklas