You are currently browsing the tag archive for the ‘förbud’ tag.

I förra inlägget skrev jag att det Judiska folket har fått unika lagar och bud som givit dem en egen identitet som folk som håller dem samman genom historien. Därigenom har Torahn bevarats genom historien, både den skriftliga och den muntliga Torahn inklusive undervisningen till hela mänskligheten om de sju noachidiska buden.

Det finns ett förbud för icke judar att göra djupgående studier i Torah-ämnen som enbart rör judar. Alla noachider kan läsa Bibeln/Tanakh. Vi kan utan problem läsa de delar i Talmud som handlar om de bud som ingår i de sju kategorierna (gärna med en Rabins vägledning), så att vi kan lära oss hur man lever efter de noachidiska buden. Vi kan även skaffa oss en grundläggande kunskap om Torahn och hur Judar lever. Men som noachid låter jag bli att skaffa mig djupgående kunskaper om de bud som enbart gäller Judar och jag ägnar mig inte åt att lära mig tolka och förstå djupgående mystiska andliga principer om buden som enbart är för judar.

Genom att det Judiska folket både lever enligt (alla nu möjliga av) de 613 buden och ägnar ett stort engagemang åt att lära och förstå Torahns många bottnar kan de vara ett ”ljus för folken” så att alla folk kan bli välsignade genom dem.

Vi andra folk har ett större ansvar för att förvalta den planet vi lever på på ett ansvarsfullt sätt och att leva enligt de sju buden.

Förbudet att ägna mig åt vissa typer av Torah-studier tycker jag personligen inte är en uppoffring. Ett gott liv, för mig, är att ta vara på livets möjligheter och under tiden leva efter en god etik och att knyta ann till Gud med bön.

Se även följande: http://www.asknoah.org/forum/showthread.php?tid=176

/ Niklas

Bloggandet går på lågfart, utan intention att göra några stora inlägg eller förändringar. Bloggen fyllde en funktion för mig under mitt första år som noachid. Den sporrade mig att lära mig mer om Judendomen och den gav mig några värdefulla kontakter.

Jag är fortfarande nybörjare, men jag är klar med att byta religion och världsbild. Kontakterna på ett par olika webforum med andra noachider och med Rabiner känns (känns) viktigare än att blogga. Viktigast för mig är nog att fortsätta lära mig mer. Jag laddar hem mp3-er från olika siter, ex Noahidenations.com, och jag läser eller deltar i diskussioner med andra noachider.

Judendom är till stor del en livsstilsreligion, snarare än en religion tros.sats-religion. De sju noachidiska buden är kategorier av fler bud. Jag lever mitt liv i huvudsak efter följande 66 bud: http://www.noachide.org.uk/html/66_noachide_laws.html

Dessutom ber jag nog mer än vad en Svensk ”medel-Svensson” gör och när jag ber är det ofta från Psaltaren utifrån judisk tradition.

 

Det finns några saker en noachid inte får göra, som jag inte gör. Jag hämtar listan från http://www.becomingjewish.org/7laws.html :

“1) Observing Shabbat in the same manner as the Jews;

2) Observing the Jewish holy days in the same manner as the Jews;

3) Studying the parts of the Mishnah/ Talmud that are not related to the B’nei Noach mitzvot;

4) Writing a Torah Scroll;

5) Receiving an aliyah;

6) Making, writing, or wearing tefillin”

Så, att lära mig mer om judendom, be och leva efter buden för mig, det är min religion. /

Niklas