You are currently browsing the tag archive for the ‘försoningsdagen’ tag.

Igår var försoningsdagen, Yom Kippur. Det är första gången jag uppmärksammar den högtiden. Vist har jag tidigare också bett Gud om förlåtelse och gjort löften om hur jag ska försöka bättra mig, men detta var speciellt. Jag hade förberett fem punkter, men så hände en särskild händelse som satte ljuset på ett specifikt område i mitt liv. Det och en av punkterna på min tidigare lista var de som faktiskt var angelägna. Jag bad om förlåtelse och det gick förvånansvärt enkelt. Jag antar att det ligger i människans natur att be om försoning på Yom Kippur. Det är ju vår Skapare som instiftat dagen.

Nu går vi mot nya högtider. Glädjehögtiden Sukkos börjar redan nästa vecka.

/N

I morgon är det Yom Kippur, försoningsdagen. Även om man inte är jude är det viktigt att göra vad som man kan för att upprätthålla kontakten med Gud. Ingen är perfekt. Jag gillar, som ni vet, passagen i Jona bok där folket i Nineve, som inte var judar, vände om tillbaka till Gud och blev förlåtna av Gud (Jona 3:8-10).
Yom Kippur är en högtid när man får göra precis det. Man får ångra sig. Man får be om förlåtelse och man får dra upp riktlinjer för hur man ska göra det kommande året för att inte göra samma tokigheter igen. Det är en dag för dom, men också en dag för att bli förlåten av Gud.

Jag ska be om försoning i morgon, som noachid.

Jag gillade den här artikeln från Aish.com. Den var systematisk, vilket tilltalade mig. http://www.aish.com/hhyomk/hhyomkdefault/Getting_Unstuck_on_Yom_Kippur.asp

Be i morgon du med. Knyt ann mad Gud igen och be om försoning.

Psa 40:11 (40:12) Du, HERRE, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig, må din nåd och din sanning alltid bevara mig.
Psa 40:12 (40:13) Ty lidanden omger mig, fler än jag kan räkna. Mina synder har hunnit ifatt mig, jag orkar inte se dem. De är fler än håren på mitt huvud, och mitt mod har övergivit mig.
Psa 40:13 (40:14) HERRE, var mig nådig och rädda mig, HERRE, skynda till min hjälp!

/N