You are currently browsing the tag archive for the ‘fred’ tag.

Idag är det 43 år sedan Israel vann sexdagarskriget. Sveriges radios program ”Radio korrespondenterna” säger att Israel erövrade östra Jerusalem och klagomuren. Kritiken bottnar i ett internationellt regelverk för krigföring som säger att den som erövrar mark i krig efter kriget ska lämna åter marken.

Vad Sveries radio inte berättar är att kriget startade med att Israel försvarade sig mot tre grannländer som anföll Israel. Israel bedrev ett försvarskrig.

Vi tänker ett par steg längre, på hur olika utfall av sexdagarskriget hade kunnat påverka framtiden:
– Om Israel hade segrat men lämnat tillbaka mark, då hade anfallarna inte förlorat något. Då hade de anfallit igen och igen.
– Om anfallarna hade vunnit sexdagarskriget hade de nog inte själva ha lämnat tillbaka erövrade områden, för då hade inte behövt starta kriget.

Att behålla erövrad mark i ett försvarskrig är rimligt för att minska anfallarnas motivation att anfalla igen. Det är en strategi som har bidragit till fred i området.

/ Niklas

Ett terrorattentat mot en synagoga i New York har avvärjts rapporterar medierna: http://www.nytimes.com/2009/05/21/nyregion/21arrests.html

Världen blir inte bättre om man dödar några människor som vill be till Gud.

Att mörda människor är ett brott mot ett av de noachidiska buden. Dessutom kan man misstänka att terrorattentat ofta är ett försök att egenmäktigt skipa ”rättvisa” utanför något legitimt juridiskt domstolsväsende. Detta bryter mot det budet om att verka för ett fungerande rättsväsende.

De sju Noachidiska lagarna är:
– Ha inga andra gudar än Gud! (Avgudadyrkan)
– Förbanna och vanhedra inte Gud! (Blasphemy)
– Mörda inte.
– Inled inte sexuellt osunda och /eller omoraliska beteenden.
– Stjäl inte.
– Ät inte djur levande eller delar av levande djur.
– Verka för ett välfungerande rättsväsen där du bor.

För att motverka konflikter måste inblandade parter verka för ett fungerande rättsväsende för alla människor och motverka dödande. De noachidiska buden ger grundförutsättningar för att människor ska kunna leva goda liv tillsammans på jorden, men då behöver folk leva efter dem.

/N

Så ryktas det om att det är vapenvila på västbanken, men slutar våldsamheterna? Blir det fred när Hamas fortsätter att verka för att Israel ska upphöra som stat?

Hamas väljer att skjuta raketer från tätbefolkade områden, så att motelden drabbar civila! Propagandamässigt framstår då Israel (för vissa) i dålig dager. Hade man ägnat sig åt fabrikstillverkning av jordbruksredskap e d, istället för vapentillverkning/hantering, på västbanken hade det inte varit några stängda gränser och det hade aldrig blivit krig.

Hade Hamas och palestinierna accepterat Israels existens hade dagens aktuella frågeställning vara hur man skulle utveckla samhället och göra de palestinskt styrda områdena bra att leva i och fokus i Israel skulle kunna riktas mot att minska eventuell diskriminering av den arabiska befolkningen och bygga upp ett gott samhälle för ännu fler människor.

Om Israel accepterades som stat av palestinierna, då skulle det gå att bygga ett samhälle för alla. Till dess är svårt att se att det ska bli varaktig fred.

Det är verkligen läge att be för fred i Israel och de palestinska områdena. Be. Gör det. Be.

/N

Så är konflikterna mellan Israel och Palestinierna åter på medias dagordning.
Att vi i perioder inte hör så mycket i våra medier innebär inte att de Palestinska terrordåden upphört eller att Palestiniernas livssituation blivit bättre.

Ett av de Noachidiska buden är att verka för rättvisa. Dessutom tror jag att ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard är viktiga faktorer för att minska benägenhet till konflikter mellan olika befolkningsgrupper. Båda grupper måste även acceptera den andres rätt att existera i landet.

Acceptans: Israeler blir knappast benägna att skapa bra förutsättningar för Palestinier så länge självmordbombningar och raketbeskjutning pågår.
Palestinierna drömde nog om självstyre redan när Storbritannien styrde (Jordanien och) dåvarande Palestina.
Israel är en stat sanktionerad av FN beslut. Om en stor del av den palestinska befolkningen stödjer terroraktioner och vill störta den Israeliska staten med våld, då kommer Israel försvara sin existens, såklart. Om Palestinierna accepterar Israels existens försvinner en stor del av motivationen för de ständiga terrorhandlingarna.

Rättvisa: Redan innan den Israeliska staten bildades 1948 köpte välutbildade Judar, i en subkultur som främjade affärsmannaskap, loss mark i landet helt lagligt. Palestinierna var en fattig befolkning i en liten ökenstat. Uppköp av mark med pengar från utlandet har fortsatt. Det måste accepteras. Ägande måste respekteras, men det går ibland rykten om orättfärdigt övertagande av mark (vilket inte får ske).

Palestinier kommer inte vara benägna att låta det vara fred så länge de inte uppfattar att det finns rättvisa och möjligheter att som palestinier bygga ett bra liv för sin familj. Juridisk rättvisa behövs, men också lika möjligheter för alla befolkningsgrupper att få utbildning, arbete och skapa sig ett gott liv inom landet.

Tillväxt: Om parterna vill ha ett liv i samexistens behöver de ge sitt stöd till åtgärder som ger ekonomisk tillväxt för båda befolkningsgrupperna. Om Palestinierna håller lugn och vapenvila måste både Israel och ledarna i de Palestinska områdena skapa förutsättningar för tillväxt och ett materiellt bättre liv för familjerna i både Gaza och övriga Israel. Om parterna vill ha ett liv i samexistens.

/N