You are currently browsing the tag archive for the ‘Hedra sin far och mor’ tag.

Jag har sista veckan på lång-semestern. Min fyraåriga dotter är med mig. Jag måste erkänna att det är skönt att vara noachid och inte ortodox jude. Det skulle ha gått att leva som en ortodox jude även som ensamstående pappa, men som noachid är det betydligt enklare. Vi har en skön semester. Igår var vi och hade skoj i Örebro.

Inom judendomen har en period som kännetecknas av sorg över att templen inte längre finns pågått några veckor. Det är inget jag uppmärksammat. Jag har inte läst att någon rabin har tagit upp detta skulle gälla för noachider. Tvärt om läste jag på asknoah.org uppfattningen att noachider bör undvika fasta.

Semestertid ställer högre sociala krav på att träffas och umgås med släkten. Jag har vid något tillfälle tidigare skrivit att det är ett par personer i min släkt som jag inte uppfattar att relationerna fungerar smidigt med. Detta har aktualiserat budet att hedra sin mor och far.

Att hedra sin mor och far är egentligen ett bud inom kategorin att inte vanhedra Gud, ett noachidiskt bud. Att ha fått livet är en kombination av att Gud och föräldrarna som har givit mig livet. Att visa aktning för sina föräldrar och Gud handlar om att vara tacksam för livet.

Min mor blev ledsen när jag åkte ifrån ett sammanhang som jag inte uppfattade positivt, särskilt inte för min dotter. Det var faktiskt så att min mor, som är sekulär kristen, tyckte att jag skulle hedra min mor och min far för att det står i Bibeln.
Men jag åkte inte i vredesmod och jag talade inga hårda ord. Jag hade även försökt att komma till rätta med det som jag inte fattade som positivt. I rent allmänmänskligt bemärkelse tycker jag att jag hanterade situationen hyggligt, meeen…

Jag vill inte bara vara en allmänt hygglig människa. Jag vill leva efter Guds bud för mig som noachid. Jag kommer faktiskt rådfråga en rabin i frågan. Jag har ingen regelbunden kontakt med någon enskild rabin. Massor av web-siter på nätet har olika ”Ask the Rabbi”-tjänster. Jag kommer använda mig av en sådan tjänst eller maila en rabin specialiserad just på torah-perspektivet i familjefrågor.

En givande läsning om att hedra sin far och mor fann jag här: http://www.meaningfullife.com/personal/home/Honoring_Parents_who_donDIVt_seem_to_Deserve_Honor.php

/ Niklas