You are currently browsing the tag archive for the ‘historia’ tag.

Bloggandet ligger på en minimal nivå, men i veckan skrev jag följande som ett svar till en kommentar under ”Noachidism är…” Jag tycker det passar bra här på förstasidan. Det ger en väldigt kort bild av hur noachidisk tro har aktualiserat igen de senaste 30 åren:

De bud som gäller oss icke judar står omnämnda i judiska urkunder (se ex https://noachid.wordpress.com/nagra-referenser/ ). Under historiens gång har europeiska judar varit förhindrade att berätta om detta, då de annars riskerade livet. Ville någon absolut leva efter judendomen fick den därför konvertera (eller vara född av en judisk mor).

På 1980-talet hade judar i större delen av världen förhållandevis goda levnadvilkor och den judiska staten stod stabil. Då började Lubavitcher Rebbe i chabad-rörelsen tala om judendomens syn på icke judar och nämnde noachider.
År 1987 kom den första moderna boken riktad till almänheten om noachidisk livsstil och tro när ”The Path of the Righteous Gentile ” av Chaim Clorfene och Yakov Rogalsky publicerades (läs boken gratis online här http://www.moshiach.com/action/morality/ ). Sedan har det kommit fler böcker.

Under 1980-talet blev bl a Vendyl Jones noachid och han har varit en viktig frontfigur bland noachider. Rabbi Michael Katz började även undervisa noachider (http://www.rainbowcovenant.org/pages/articlesKatzReport.htm ).
År 1990 erkändes den noachidiska rörelsen av chefsrabbinatet i Israel (se föregående länk) och Rabbi Yoel Schwartz började sammanställa undervisning om bud som gäller oss icke judar (se ex http://www.okbns.org/R_Schwartz_Intro.html ).

Vi blir fler noachider, sakta men säkert, men fortfarande vet få om vad noachidisk judendom är även bland judar. Bor du i närheten av en judisk församling så tycker jag att det är en bra ide att besöka dem några gånger (föranmäl dig alltid). Om det verkar intressant för dig är troligen det bästa att gå en introduktionskurs i judendom som de brukar börja en om året. En introduktionskurs kan man gå även om man inte konverterar.

De online-sidor jag tycker är bäst för att lära sig om noachidisk judendom är:
http://www.okbns.org/
http://www.noahidenations.com/
http://www.asknoah.org/

Shalom!
/ Niklas

I det förra inlägget använde jag formuleringen ”de noachidiska rörelserna ” vilket jag eg är obekväm med. Att vara noachid innebär att man tror på judendomen och försöker leva efter de bud som judendomen lär är giltiga för hela mänskligheten. Som noachid kan man välja att associera sig med någon av judendomens rörelser ex (ultra-) ortodox, konservativ- eller reformjudendom. Bor man i USA går det på några ställen att vara med i noachid-församlingar. Dessa är inte frikopplade från judendomen utan verkar i samarbete med rabiner.

Merparten av de web-sidor som riktar sig till noachider drivs av ortodoxa eller ultraortodoxa judar. Reform- och konservativ judendom vänder sig i förvånansvärd liten utsträckning till noachider, men de motverkar inte heller att allt fler icke judar blir noachider.

Varför har de ortodoxa inriktningarna de senaste 20-30 åren varit mest aktiva i att informera om judendom för icke judar?
Vi lever i en tid då judar inte utsätts för massmord och statligt sanktionerade förföljelser. Judar kan idag ofta använda sin yttrandefrihet. För ca 30 år sedan kom en avhandling av Rabbi Lichtesten om att praktisera noachidisk tro i enlighet med de judiska skrifterna (ex Talmud). Under 1990-talet kom internet vilket underlättade att sprida informationen.
De ortodoxa gruppernas aktivitet kan nog bero på att de tagit fasta på bibliska profetior. Det förutsagda återvändandet av judar till Israel har börjat. Bibeln förutsäger att  det ska komma en tidsperiod som kännetecknas av fred i hela världen, då de sista judarna återförs med hjälp av en Mashiach (=en smord regent i Israel av Davids ätt, messias). Det finns också Bibliska profetior om att andra folk ska börja vända till Israels Gud. För att förbereda inför den Messianska tidsperioden använder man denna period i historien, då judar har ganska stor frihet, till att berätta om vad Judiska skrifter alltid lärt ut. Förutsättningarna för en messiansk tidsperiod blir bättre.

/N