You are currently browsing the tag archive for the ‘högtider’ tag.

I föregående veckas parsha läste vi om föreskrifter om olika högtider i 3 Mosebok 23. Kapitlet börjar med att rikta sig till Israeliterna:

Lev 23:1 HERREN talade till Mose. Han sade:
Lev 23:2 Säg till Israels barn: HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider.

Människor av andra folk är inte ålagda att fira Israels högtider, men… högtider ges av Gud. Vi noachider kan därför inte hitta på egna högtider som Gud inte givit oss. Därför uppmärksammar många noachider de judiska högtiderna och rabiner som skriver för noachider ger ibland förslag på hur det kan vara lämpligt för noachider att fira judiska högtider.

Judendomen tar 3 Mosebok på allvar. På många ställen står att buden och stadgarna är eviga. När det står föreskrifter om högtider som är eviga då betyder det att de för evigt ska firas av Israels folk. Föreskrifterna blir inte gamla, de är inte ”gamla testamentet”! De gäller idag och alltid.

Lev 23:21 Och på just den dagen skall ni utlysa en helig sammankomst, som ni skall hålla. Inget arbete skall ni då utföra. Detta skall vara en evig stadga för er från släkte till släkte, var ni än bor.

Att vara noachid innebär inte att gå med i någon ny religion, tvärt om. Det innebär att man tar Bibelns/Tanakhs texter på allvar, vilket judendomen alltid gjort.

/N

Många tror att det finns någon form av högre makt som gör att märkliga sammanträffanden ibland inträffar. Jo, så tror man nog även inom judendomen, att Gud styr universum och att vi ibland ser sammanträffanden som verkar märkliga.

Det finns en annan aspekt också, nämligen att människor kan göra saker vid rätt tillfälle för att sammanträffandena ska inträffa oftare. I Psalm 1 står det att en människa kan vara ”som ett träd, planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tid”.
Förutsättningarna för att kunna göra saker i rätt tid är att man ”inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Lever man efter de förutsättningarna kan man lita på att ”HERREN känner de rättfärdigas väg”.

Att vara uppmärksam på vad det är för tid är av värde andligt, så att man bidrar till att de Gudomliga blir mer synligt.
Noachider får därför inte hitta på egna nya högtider och helger. Man behöver inte fira judendomens helger om man inte vill, men man får inte heller försöka ändra på vad det andligt sett är för tid.

I Daniels bok står:
Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.
Dan 7:26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.

Du kan också vara en av den Högstes heliga om du håller fast vid ” heliga tider och lagar ”. Häng gärna med i den judiska almanackan (ex här: http://www.noahide.com/calendar.htm) och lev efter de sju noachidiska buden.

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare
Psa 1:2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Psa 1:3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar.Allt vad han gör lyckas väl.
Psa 1:4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.
Psa 1:5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Psa 1:6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

/N

Jag har förut skrivit att jag ska försöka hänga med under året och lära mig mer om kommande högtider. Om ett par veckor är det Judisk nyår, Rosh HaShannah, och om en månad är det Sukkot. Jag får se till att läsa lite om dem här:

http://www.noahide.com/holidays.htm

http://www.aish.com/holidays/

/N

Jag brukar inte skriva sådant som är kritiskt mot andra religioner, men idag råkade jag på en passage i Daniels profetior i Bibeln:

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund.” Dan 7:25-26

Tider och lagar… Kristendomen skiljer sig från judendomen just genom att de ändrat på vilka lagar de anser bör hållas (de hävdar att älska sin nästa som sig själv är enda bud) och de firar inte judiska högtider (Tvärt om i Gal 4:9-11!!!) trots att religionen har sitt ursprung i judendomen.

Dessutom ”ansätter” kristendomen judendomen med idoga försök att missionera och omvända judar.

Som noachid är det nog angeläget att orientera sig mot buden (de sju) och traditionen med högtiderna, även om inga uttryckliga påbud om det sistnämnda finns.

/N