You are currently browsing the tag archive for the ‘konfliktlösning’ tag.

Så är konflikterna mellan Israel och Palestinierna åter på medias dagordning.
Att vi i perioder inte hör så mycket i våra medier innebär inte att de Palestinska terrordåden upphört eller att Palestiniernas livssituation blivit bättre.

Ett av de Noachidiska buden är att verka för rättvisa. Dessutom tror jag att ekonomisk tillväxt och höjd levnadsstandard är viktiga faktorer för att minska benägenhet till konflikter mellan olika befolkningsgrupper. Båda grupper måste även acceptera den andres rätt att existera i landet.

Acceptans: Israeler blir knappast benägna att skapa bra förutsättningar för Palestinier så länge självmordbombningar och raketbeskjutning pågår.
Palestinierna drömde nog om självstyre redan när Storbritannien styrde (Jordanien och) dåvarande Palestina.
Israel är en stat sanktionerad av FN beslut. Om en stor del av den palestinska befolkningen stödjer terroraktioner och vill störta den Israeliska staten med våld, då kommer Israel försvara sin existens, såklart. Om Palestinierna accepterar Israels existens försvinner en stor del av motivationen för de ständiga terrorhandlingarna.

Rättvisa: Redan innan den Israeliska staten bildades 1948 köpte välutbildade Judar, i en subkultur som främjade affärsmannaskap, loss mark i landet helt lagligt. Palestinierna var en fattig befolkning i en liten ökenstat. Uppköp av mark med pengar från utlandet har fortsatt. Det måste accepteras. Ägande måste respekteras, men det går ibland rykten om orättfärdigt övertagande av mark (vilket inte får ske).

Palestinier kommer inte vara benägna att låta det vara fred så länge de inte uppfattar att det finns rättvisa och möjligheter att som palestinier bygga ett bra liv för sin familj. Juridisk rättvisa behövs, men också lika möjligheter för alla befolkningsgrupper att få utbildning, arbete och skapa sig ett gott liv inom landet.

Tillväxt: Om parterna vill ha ett liv i samexistens behöver de ge sitt stöd till åtgärder som ger ekonomisk tillväxt för båda befolkningsgrupperna. Om Palestinierna håller lugn och vapenvila måste både Israel och ledarna i de Palestinska områdena skapa förutsättningar för tillväxt och ett materiellt bättre liv för familjerna i både Gaza och övriga Israel. Om parterna vill ha ett liv i samexistens.

/N